Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Ustav I

1. Koje godine je uveden ustavni sud u SFRJ?
, ,
2. Nacela # obezbedjuju pravnu sigurnost.
prava i duznosti, samo prava, samo duznosti, ni prava ni duznosti,
3. Koje oblasti izucava ustavno pravo?
Tomas Hobs, Dzon Lok i Zan Zak Ruso, , ,
4. Cemu sluze ustavni amandmani?
Prava vezana za zastitu prirodne sredine, Ekoloska prava, Prava koja zavise od volje drzave,
5. Kako se dele ustavi prema nacinu donosenja i promene (revizije)
Zakonima, Preambulom,
6. Sta se podrazumeva pod materijalnom saglasnoscu zakona sa ustavom?
, ,
7. Koji mislilac je u svom cuvenom delu O duhu zakona naglasio da je svaki covek koji ima vlast sklon da je zloupotrebi i zloupotrebljava je sve dok ne naidje na granice?
, ,
8. Navesti tri najznacajnija teoreticara koji su razvili teoriju o drzavi kao o drustvenom ugovoru?
, ,
9. U predmodernim drzavama podanik je, u odnosu na vlast, imao:
Podrazumeva saglasnost svih pravnih akata nize pravne snage od zakona (podzakonski akti) sa zakonom., generate answer keys , ,
10. Osnovna vrednost ustava je u tome sto pravno ogranicava i kontrolise nosioce politicke vlasti i zajemcuje #
ustavnosti i zakonitosti, , ,
11. Definisite ustav u materijalnom smislu.
elearning , ,
12. Na koje tri grane se tradicionalno deli vlast?
, ,
13. Navedite barem tri elementa savremenog pojma zakona
, ,
14. Pored materijalne saglasnosti zakona sa ustavom, postoji i # saglasnost zakona sa ustavom
formalna, , ,
15. Definisite ustav u formalnom smislu.
uputstva, ustav, naredbe,
16. Sta su prirodna prava?
Skup pravnih normi koje se nalaze u vise pravnih akata ili u obicajnom pravu (nije bitna forma u kojoj su te norme izrazene), koje imaju ulogu ustava i na njima se izgradjuje drzava i citavo drustveno i drzavno uredjenje., , online activities ,
17. Drzave koje su prelazile iz apsolutne monarhije u ustavnu monarhiju, cinile su to pomocu #
Pisani opsti pravni akt najvise pravne snage, , ,
18. Koje tri vrste pravnih akata pripadaju grupi podzakonskih akata?
Ustav, , ,
19. Navedite latinski izraz iz kojeg se termin ustav izvorno izvodi.
, ,
20. Kada se prinuda smatra legitimnom?
ugovorne odnose izmedju pojedinaca elearning , ljudska prava i slobode, krivicna dela i krivicne sankcije,
21. Savremena drzava je utemeljena na humanistickoj koncepciji prorodnog prava. U cemu se ta koncepcija sastoji?
, ,
22. Sa kojom recju se rec ustav dovodi u vezu u nasem jeziku?
, ,
23. Kojem organu vlasti je Vlada politicki odgovorna u Rep. Srbiji?
vladar, vladar zajedno sa skupstinom, narod learning ,
24. Koji organ vlasti u SAD vrsi kontrolu ustavnosti zakona?
Utvrdili su prioritet pozitivnog prava nad prirodnim pravom, Answer_3,
25. Iz koje drzave potice institucija ombudsmana?
Opstost, postojanost, jasnost, zakon mora biti u saglasnosti sa ustavom, zakon se objavljuje pre stupanja na snagu, , ,
26. Na koji nacin su filozofi liberalizma razresili vekovni sukob prirodnog i pozitivnog prava?
O opstosti, zakon mora da vazi podjednako za sve ili ni za koga, , ,
27. Prvi ustavni sud na svetu obrazovan je ustavom Austrije koji je donet # godine.
vladavina prava, pravna drzava, ljudska prava, izvrsna vlast,
28. U kojoj drzavi je nastao pojam vladavine prava?
, ,
29. Ako kazemo da se zakon primenjuje na sve gradjane, o kojoj karakteristici zakona govorimo?
pravna drzava, ljudska prava, pravno pravilo,
30. Ogranicenju koje dve vlasti je Monteskje najvise obratio paznju?
U Engleskoj, active teaching , class web page ,
31. Sta podrazumeva nacelo zakonitosti?
, ,
32. Rule of law je izraz kojim se oznacava
zakonodavnu i sudsku, izvrsnu i sudsku build your own quiz , zakonodavnu i izvrsnu, zakonodavnu i ustavnosudsku,
33. Rechtsstaat je izraz kojim se oznacava
Francuske, Srbije, Svedske, Danske,
34. Kojim terminom se oznacava pisani pravni akt najvise pravne snage?
sudije bira Visoki savet sudstva na neodredjen vremenski period, sudije bira Narodna skupstina na period od 3 godine, nakon cega mogu biti izabrani na stalnu sudijsku funkciju odlukom Visokog saveta sudstva,
35. Cime je prvobitni tekst Ustav SAD-a i 1787. naknadno dopunjivan?
predsedniku republike, predsedniku Vrhovnog kasacionog suda, Narodnoj skupstini, Ustavnom sudu,
36. U kojoj drzavi je nastao pojam pravna drzava?
print quizzes , ,
37. Donosilac oktroisanog ustava je:
Vrhovni sud, , ,
38. Kako je prema ustavu iz 2006. regulisan izbor sudija?
1963., , ,
39. Koliko sudija cini Ustavni sud Rep. Srbije prema ustavu iz 2006?
, ,