Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Budowa wnętrza Ziemi i tym podobne

Crossword hints:
skała magmowa, w której budowie nie można wyróżnić poszczególnych kryształów, skały głębinowe, to skały..., skały przeobrażone to inaczej skały..., powstaje na skutek zlepienia ziaren piasku, dolina polodowcowa, %22wpadająca%22 do innej doliny polodowcowej, mająca dno powyżej dna doliny, do której wpada, to dolina..., inna nazwa jądra Ziemi, inaczej fałdowanie lub ruchy górotwórcze, warstwa ziemi złożona z niklu, żela, krzemu i magnezu, najpospolitsze minerały w skorupie ziemskiej, wydma piaszczysta, powstająca w klimatach skrajnie suchych, mająca stromszy stok między ramionami, przemieszczająca się ramionami do przodu, szlifowanie dna i przybrzeżnych skał materiałem skalnym poruszanym energią fal morskich, granit to skała, ulubiona przez dzieci skała osadowa, okruchowa, luźna, skała metamorficzna, powstająca z wapienia, potoczna nazwa nieżytu górnych dróg oddechowych lub nazwa kraju, na terenie którego wykonano najgłębszy odwiert na świecie, najbardziej wewnętrzna warstwa Ziemi, bardzo twardy minerał skałotwórczy, zbudowany głównie z tlenków krzemu, inna nazwa karu, znajduje się na szczycie grzbietu sródoceanicznego, część litosfery, ograniczona od góry atmosferą i hydrosferą, a od dołu górną warstwą płaszcza ziemskiego, proces samoczynnego rozpadu skał na skutek kontaktu z czynnikami atmosferycznymi, warstwa obejmująca część płaszcza górnego i płaszcz dolny, proces wywiewania materiału skalnego, twórca teorii dryfu kontynentów, warstwa leżąca między skorupą a jądrem Ziemi, stan skupienia astenosfery, stan skupienia jądra wewnętrznego, miękki, ciemny minerał skałotwórczy, warstwa płaszcza ziemskiego położona pod litosferą, zewnętrza, sztywna powłoka obejmująca skorupę ziemską i górną część płaszcza ziemskiego, skały powstałe z okruchów innych skał, wytrąconych z wody związków chemicznych lub szczątków zwierzą to skały..., inna nazwa barańca, skała metamorficzna, powstająca z gipsu, przykład skały skrytokrytalicznej, proces szlifowania skał materiałem niesionym przez wiatr, odgazowana magma,

Crossword words:
MARMUR, ALABASTER, CIEKŁY, SKORUPAZIEMSKA, MIKA, MEZOSFERA, KATAR, OSADOWE, ZAWIESZONA, BAZALT, ASTENOSFERA, STAŁY, LITOSFERA, MAGMOWA, WIETRZENIE, RYFT, DEFLACJA, JAWNOKRYSTALICZNE, KORAZJA, SKRYTOKRYSTALICZNA, LAWA, METAMORFICZNE, WEGENER, MUTON, PIASEK, OROGENEZA, NIFESIMA, CYRK, KWARC, PŁASZCZ, SKALENIE, BARYSFERA, ABRAZJA, PIASKOWIEC, JĄDRO,