Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


OxWord I/49/1 (I can get through exams)

Match the words and phrases with their definitions.

Definitions:
uważnie czytać, zakazany przedmiot, postępować zgodnie z poleceniami, egzamin pisemny, sukces, poświęcać czas, osoba zdająca egzamin, pozytywna postawa, porozumiewać się z kimś, rzecz zasadnicza, dyskwalifikować, oszust, ściągać na egzaminie teaching , osoba nadzorująca egzamin, egzaminator, uczucie ulgi,

Answers:
a positive attitude, a forbidden item, to disqualify, an invigilator, a feeling of relief, a success active teaching , to devote time, a cheat, an essential thing, an examiner, to communicate with sb, a paper, to read carefully, to follow instructions, to cheat, a candidate,