Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


OxWord I/49/1 (I can get through exams)

Match the words and phrases with their definitions.

Definitions:
sukces, uważnie czytać, rzecz zasadnicza, postępować zgodnie z poleceniami, porozumiewać się z kimś online quizzes , egzamin pisemny, osoba nadzorująca egzamin, pozytywna postawa, dyskwalifikować, ściągać na egzaminie, uczucie ulgi, poświęcać czas, osoba zdająca egzamin, egzaminator, oszust, zakazany przedmiot language ,

Answers:
an invigilator, an essential thing, a feeling of relief, to follow instructions, to communicate with sb short answer questions , a success online quizzes , to cheat, a forbidden item, a candidate, an examiner, to devote time, a paper, a cheat matching excercise , to disqualify, to read carefully, a positive attitude,