Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Motivacija za uređivanje prezentacije i animacijske učinke

1. S kojim prečacem na tipkovnici možemo zalijepiti neki sadržaj?
CTRL %2b V, CTRL %2b Z, CTRL %2b Y, CTRL %2b X
2. S kojim prečacem na tipkovnici možemo premještati neki sadržaj?
CTRL %2b Y, CTRL %2b X, CTRL %2b Z, CTRL %2b U
3. Što označava pojam %22animacija%22?
kretanje/pokret, mirovanje, sjedenje, igranje
4. U Power Pointu animirati se može (više je točnih odgovora):
slika , tekst, isječak crteža, bilo koji drugi objekt na slajdu
5. learning Da bi se animirao neki objekt na slajdu (tekst, slika...), objekt se prvo mora:
obrisati, označiti, kopirati, obojati
6. Što postižemo animacijom (više je točnih odgovora):
ističemo dijelove sadržaja, usmjeravamo pažnju gledatelja, pravimo se važni, ne postižemo ništa