Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


28

Definitions:
risk-averse, mezzanine financing, venture capital, rate of return, preference share, start-up, enterprise, high net worth individuals, private company, pension funds, exit strategy, angel investor, fixed dividend, start-up capital class page , public company, preferred stock, convertible bond,

Answers:
przedsięwzięcie, przedsiębiorstwo, spółka kapitałowa online education , stopa zwrotu elearning , bogaty inwestor lokujący w nowe, rozwijające się fi, obligacja zamienna teaching , wykazujący awersje do ryzyka, zachowawczy, akcja uprzywilejowana (AM), fundusze emerytalne, dywidenda stała, finansowanie przez emisję a. uprzywilejowanych i zamiennych, kapitał podwyższonego ryzyka, akcja uprzywilejowana (BR) help students assimilate material , strategia wyjścia, spółka publiczna (listed on stock exchange), rozpoczęcie działalności, kapitał na rozpoczęcie działalności, osoba o wysokiej wartości majątku netto,