Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


28

Definitions:
public company, angel investor, enterprise, mezzanine financing, preference share, pension funds help students assimilate material , convertible bond teaching , start-up, private company, rate of return, exit strategy, preferred stock, high net worth individuals, risk-averse, fixed dividend computer assisted language learning , start-up capital, venture capital,

Answers:
spółka publiczna (listed on stock exchange), fundusze emerytalne, stopa zwrotu, kapitał podwyższonego ryzyka, obligacja zamienna, akcja uprzywilejowana (AM), osoba o wysokiej wartości majątku netto, rozpoczęcie działalności, bogaty inwestor lokujący w nowe, rozwijające się fi, akcja uprzywilejowana (BR), finansowanie przez emisję a. uprzywilejowanych i zamiennych, kapitał na rozpoczęcie działalności, wykazujący awersje do ryzyka, zachowawczy, dywidenda stała, spółka kapitałowa, strategia wyjścia, przedsięwzięcie, przedsiębiorstwo,