Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


MATEMATIK EKSTERN 2

1. Numri me i vogel per 10 000 nga numri 487 256 eshte numri
477 256, 477 256, 477 562, 477 652
2. Numri me i vogel pe 100 000 nga numri 678 253 eshte numri
578 523, 578 352, 579 523, 578 253
3. Nese a%2bb=28 400 atehere vlera e shprehjes a%2b1000%2bb e barabart me
27 400, 29 400, 28 400, 29 300
4. Nese a%2bb=37 800 ateher vlera e shprehjes a%2b(b-10000)eshte
27 800, 29 800, 27 900, 26 800
5. class page Nese a-b=486 000 ateher vlera e shprehjes (a-6000)-b eshte e barabarte me
490 000, 470 000, 480 000, 460 000
6. class web page Nese a-b=387 000 ateher vlera e shprehjes a-(b%2b7000)eshte
387 000, 380 000, 360 000, 390 000
7. Nese a-b=546 540 ateher vlera e shprehjes (a%2b2000)-b eshte
548 054, 548 550, 548 540, 548 560
8. Nese a-b=36 780 ateher vlera e shprehjes a-(b-1000) eshte
37 780, 38 490, 38 087, 37 087
9. Bashkeshkesia e elementeve e se ciles jane shkronjat e fjales UNIKOMBI ka
5 elemente , 8 elemnte , 9 elemente , 7 elemente
10. Prerja e bashkesive A=(m,o,l,i,v) ,B=(l,o,v) ka
3 elemente , 1 element , 2 elemente , 4 elemente
11. Shuma e shumes se numrave 42 500 dhe 21 350 dhe ndryshimit te numrave 42 500 dhe 21 350 eshte e barabarte me
85 000, 86 000, 85 050, 85 001
12. Ndryshimi nga shuma e numrave 38 453 dhe 21 764 dhe ndryshime te tyre edhte i barabarte:
45 524, 43 528, 44 528, 43 825
13. Ne nje fabrike per pajisje shkollore pe nje jave jane prodhuar 26 785 lapsa,15 458 goma dhe 43 751 ngjyra?sa gjithsej pajisje skollora eshte prodhuar ne fabrike ate jave?
86 994, 85 994, 86 995, 85 499
14. Cili numer do te fitohet nese numri 300 000 zbritet ndryshimi i numrave 378 142 dhe 249 361?
172 921, 171 921, 172 219, 171 219
15. Nese ndryshimi i numrave 541 782 dhe 258 762 rritet per ndonje numer do te fitohet numri 300 000.cili eshte ai numer?
16 980, 16 089, 17 980, 17 098
16. distance learning Njehse ndryshimin e numrit me te madh dhe me te vogel gjashteshifror te shenuar me ndihmen e shifrave 2,3,5,7,9 dhe 0
771 147, 771 141, 772 147, 771 741
17. Shprehja numerike me te cilen mund te zgjidhet detyra:ne nje supermarket jane shitur 54 782 kg sheqer,diten e dyte 37 491kg me pak se ditene pare.Sa kg sheqer jane shitur?
72 730, 73 073, 72 073, 72 730
18. Ne nje supermarket diten e pare jane shitur 46 78 kutia akullore diten e dyte 24 671 kuti me pak se diten a pare.Sa kuti jane shitur ne dy ditet se bashku?
69 709, 68 709, 69 907, 68 907
19. Ne nje shitore jane sjellur 85 450 shishe me vaj.diten e pare jane shitur 32 460 shishe,diten e dyte jane shitur 15 281,diten e trete 26 178 shishe sa shishe kan ngelur pa shit
11 531, 11 235, 11 135, 11 532
20. Shuma e tre numrave eshte 784 591.Mbledhesi i pare eshte 256 158 i dyti eshte per 15 456 me i vogel se i pari mbledhesi i tret eshte
288 137 quiz generator , 287 137, 288 731, 287 731
21. Shuma e tre numrave eshte 951 238.mledhesi i pare eshte 360 451,i dytieshte per 19 456 me i madh se i pari mbledhesi i tret eshte
210 088, 211 880, 211 088, 210 880
22. Kola ka menduar nje numer.Nga ainumer ka nxjerr ndryshimin e numrit me te madhe dhe me te vogel pese shifror dhe ka fitur numrin 254 381.Kola e ka menduar nr:
344 084, 345 480, 344 480, 345 084
23. Per sa eshte me i madhe shuma e numrave 631 850 dhe 254 250 se sa ndryshimi i tyre?
509 550, 508 500, 509 500, 508 550
24. Ne nje qytet ka 589451 banor.Ne maj qytetin e kan leshuar 154 899,ne qershor ne qytet kan ardhur 63 540 banor sa banor qyteti ka ne muaji korrik?
490 092, 498 290, 490 290, 498 092
25. Ndryshimi i bashkesive a=(l,i,s,t) dhe b=(l,i,v,a,dh) eshte bashkesia A/B
s,v, s,t, t,i, s,a
26. printable Drejteza shtrihet ne rrafsh nese
nuk shtrihet ne rrafsh active teaching , ka te gjitha piket e perbashketa se paku dy, shtrihet ne rrafsh nese ka nje pike te perbashket , nuk ka asnje pike te perbashket
27. Nese drejteza dhe rrafshi kan nje pike te perbashket ateher
drejteza shtrihet ne rrafsh , ateher themi drejteza deperton rrafshin, drejteza eshte paralele me rrashin , atehet themi se drejteza nuk e deperton rrafshin
28. Prerja e dy rrafsheve eshte
drejtez , segment , rrafsh, trekendesh
29. Tabela ne mur ne klase ka
rrafshin horizontal, rrafshin dhe drejtezat , katrorin, segmentet