Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Keskkonnakaitse.

Crossword hints:
bioloogiline mitmekesisus, prügi, ala, kus inimtegevus on piiratud, et säilitada loodus ja - kultuuripärandit, õhu, vee ja mulla kaitse, liikide, koosluste, maastike ja looduse üksikobjektide kaitse, inimtegevusest puutumatu ala, regulaarselt niidetav rohumaa, kus kasvavad mitmeaastased heintaimed, märk kaupadel, mis näitab , et selle tootmine on keskkonnasäästlik, pikka aega mõõduka inimtegevuse mõjul püsinud kooslus, pikka aega mõõduka inimtegevuse mõjul püsinud kooslus, pargitaoline hõredalt kasvavate puude ja põõsastega heinamaa, esinduslik looduskaitseala, kus kaitstakse nii loodus- kui ka kultuuripärandit,

Crossword words:
KESKKONNAKAITSE, NIIT, PARANDKOOSLUS, LOODUSRESERVAAT, RAHVUSPARK, PUISNIIT, PARANDKOOSLUS, KAITSEALA, ELURIKKUS, JAATMED, OKOMARGIS,