Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Sõnastamise keerukus (copy)

1. Millise korrektse uurimisküsimuse korral on intervjuud kasutava uurimuse valimiks õpetajad?
Mida tähendab koostöö õpetajate jaoks?, Kuidas toimub koostöö õpetajate ja lapsevanemate vahel?, Miks õpetajad ei tee koostööd?, Kuidas kirjeldatakse koostööd õpetajate ja lapsevanemate vahel
2. Milline on järgmistest korrektne lauselõpp, mis näitab ära uurimisprobleemi? Järgnevast tõstatub uurimisprobleem, ...
mis motiveerib õpetajaid koolis töötama nende endi hinnangul., et Eesti koolides on vähe õpetajaid., kuidas saada Eesti koolidesse enam õpetajaid. , miks õpetajad lahkuvad koolist.
3. Milline järgnevates on kvalitatiivse uurimuse küsimus?
Mida mäletavad õpetajad oma esimesest tööaastast koolis?, Milline oli õpetajate esimene tööaasta?, Kuidas kirjeldavad õpetajad oma esimest tööaastat koolis?, Milliseid ülesandeid täitsid õpetajad oma esimesel tööaastal?
4. ESL Eesmärgiks on võrrelda poiste ja tüdrukute suhtumist e-õppe rakendamisse gümnaasiumiastmes. Milline järgmistest hüpoteesidest POLE selle eesmärgiga seotud?
Poisid hindavad positiivsemalt e-õppe rakendamist kui tüdrukud., Poisid hindavad e-õppe rakendamist vajalikumaks kui tüdr., Poisid hindavad e-õppe kasulikkust kõrgemalt kui tüdrukud., Poisid on e-õppest teadlikumad kui tüdrukud.