Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


KORDAMINE

Definitions:
Lõppliide -aan ESL , Lõppliide -oon, Amino-, Karboksü-, Lõpliide -aat, Lõppliide -hape, Lõppliide -eeter, Lõppliide -ool, Okso- online education , Lõppliide -amiin, Lõppliide -aal, Lõppliide -een, Hüdroksü-, Lõppliide -amiid, Lõppliide -üün, Kloro-,bromo-, jodo- fluoro-,

Answers:
ketoonid, aldehüüdid, karboksüül-happed results , alkaanid, alküünid, amiinid, alkeenid, eesliide amiinide puhul, amiidid generate answer keys , eetrid, estrid, Eesliide tsükliliste karboksüülhapete puhul, Eesliide karbonüül-ühendite puhul invite students , Eesliide halogeeni-ühendite puhul, Eesliide alkoholide puhul, alkoholid,