Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .


Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


KEEVITUSTÖÖD

KEEVITUSTÖÖD * Lahenda 21 küsimusest koosnev enesekontrollitest! * Märgista õiged vastused. * Tee testi tulemustest järeldused! * Vajadusel õpi veel ning soorita test uuesti.

.