Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


JB 1 2 ur

Definitions:
čime je uređen način rada JB-ka, kamo se upisiju primljeni polozi kod JB-ka, razrješenje JB-ka, kamo se upisuju pismena koja treba optremiti, razlozi za prestanak službe JB-ka, uvjet za vanjska uredovanja grading , zadatak - hrvatska javnobilježnička komora, tko je zadužen za nadzor nad službom JB-ka, kako se dugo čuva JB-čka tajna, navedite upisnike koje vodi JB assess performance , najvažniji poslovi JB-ka matching excercise , uvjeti za stjecanje zvanja JB-ka, primanje dragocjenosti kod JB-ka, službena bilješka, za što se vodi zajednički abecedni imenik, procedura oko primanja gotovog novca,

Answers:
smrt, 70 god, pisme osta, kaz presuda, razrješenje, sast isprave, ovjerava, čuvanje isprava, novca, dragocjen quiz builder , dostavna knjiga za poštu i mjesto, kontovnik negotovinskih pologa i dnevnik, poseban račun u banci, brine o ugledu i časti JB-ka, odlučuje o pravima i obveza, komora i ministarstvo, i nakon prestanka službe JB-ka, OU OV PR Ovrv UPP, mijenja zapisnik, RH, pravo, prav i javn ispit, 5 iskustva, dostojna povjere results , Zakon o JB-štvu elearning , za sve upisnike, osim upisnika povjerenih poslova, predmeti će se popisati po komadu, količini, težini, prisega, druga služba, način posl ugrožava, tje nedostatak, predujam,