Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


PRETERITUM kryssord A-K

Les setningen i presens. Deretter skriv verbet i preteritum.

Crossword hints:
Det er min mor som b e s t e m m e r her i huset., Besterfaren f o r t e l l e r oss ofte om barndommen sin., De f l y t t e r til Oslo i april., Jeg b e g y n n e r på den nye jobben neste mandag., Jeg b e t a l e r alle regninger og min mann betaler husleie., Hva g j ø r du når det regner?, I dag b l å s e r det kraftig., H ø r e r du hva jeg sier?, Vi b a d e r i sjøen hver dag., Han d r i k k e r litt for mye, synes du ikke det?, Jeg f å r alltide flotte gaver til bursdagen., Jeg f i n n e r ikke tekstboken min! Hvor er den?, Min onkel h e t e r Oskar., Jeg f o r s t å r ikke hva du sier., Jeg h a n d l e r alltid på Rema 1000., J o g g e r du hver dag?, Min bestemor h a r tre katter., Naboene h j e l p e r oss mye., Vi d r a r til Polen i morgen., Jeg g l e m m e r ofte bilnøklene mine., Hvor mye penger b r u k e r du på mat?, Mannen min g i r meg flotte gaver., Min søster k j ø p e r ofte nye klær., Vi g å r ofte på fjelltur., Jeg b o r i en fin leilighet i sentrum.,

Crossword words:
GJORDE, DRAKK, GA, FORTALTE, BETALTE, BLÅSTE, FLYTTET, KJØPTE, JOGGET, FANT, FIKK, BADET, HADDE, GIKK, DRO, HØRTE, FORSTOD, BESTEMTE, GLEMMER, HET, HJALP, BODDE, BEGYNTE, HANDLET,