Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Svjetski dan šume

Odaberite točne odgovore na šumska pitanja. Pripazite pritom na vremensko ograničenje. Mnoga pitanja u ovom kvizu sastavljena su pomoću udžbenika PRIRODA 6 pa slobodno prijatelje iz šestog razreda zamolite za pomoć pri njihovom rješavanju ;)

1. Koja se životinja nalazi na kovanici od 5 kuna?
Mrki medvjed, Slavuj, Tunj, Vuk
2. Koja se biljka nalazi na 5 lipa?
Hrast lužnjak, Kukuruzweb page, Maslina, Velebitska degenija
3. Šume u kojima prevladavaju smreke, jele i borovi zovemo:
Vazdazelene šumame, Listopadne šume, Džungle, Betonske šume
4. Izbaci uljeza! Proljeće prepoznajemo po:
jaglacima, visibabama, svjetlozelenom lišću i grmlju, padanju lišća
5. Sve su gljive jestive - neke više puta, a neke samo jednom! Koju od ovih gljiva valja izbjegavati?
Vrganj, Pečurka, Sunčanica, Muhara
6. Šuma ima više slojeva. Ipak, jedan od sljedećih slojeva je uljez. Izbaci ga!
Prizemni sloj, Sloj grmlja, Sloj drveća, Sloj trolova, gnomova i patuljaka
7. Koji od ovih cvjetova nije proljetnica?
Šafran, Kukurijek, Jaglac, Karanfil
8. short answer questions Šumski crveni mravi, stonoge, puževi, ježevi, šumski miševi i pjegavi daždevnjaci pripadaju:
Prizemnom sloju šume, Sloju grmlja, Sloju drveća, Nebeskom sloju
9. Koje ćemo životinje naći u šumskom sloju grmlja?
Zec, srna, lisica, divlja svinja, Vjeverica, jastreb, zelena žuna, jelenak, Žaba, sljepić, jež, Som, štuka, šaran
10. Izbaci uljeza! Čovjek je od šume oduvijek imao brojne koristi. Danas su nam šume posebno važne...
za proizvodnju papira, kao materijal za građevinarstvo distance learning , za izradu namještaja i instrumenata, kao smetlišta
11. Izbaci uljeza! Očuvanju šuma pomaže:
recikliranje papira, briga lovočuvara i šumara, odgovorno zbrinjavanje otpada, povremeni požar