Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Third Quarter Review (all mixed)

1. 蛋糕
bi3 sa4, dan4 gao1, shou4 yi1, yi1 sheng1
2. 电脑
dian4 nao3, hua2 ban3, fei1 pan2, da4 qiu2
3. 妹妹
di4 di, ge1 ge, jie3 jie, mei4 mei
4. 筷子
gong1 yuan2, cha1 zi, jia2 zi, kuai4 zi
5. 商人
shou4 yi1, yi1 sheng1, lv4 shi1, shang1 ren2
6. 滑板
hua2 ban3 elearning , fei1 pan2, dao1 zi, ke3 le4