Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Lahused

Vali õige(d) vastusevariant(did) !

1. english Kui polaarsed lahusti molekulid %22rebivad%22 ioone kristallist välja, siis...
keemilised sidemed tekivad, keemilised sidemed katkevad, soojust neeldub, soojust eraldub
2. Kui lahustunud aine molekulid seonduvad vee molekulidega, siis ...
...soojust eraldub, ...soojust neeldub, ...sidemed tekivad, ...sidemed katkevad
3. Kui lahustumisel on ülekaalus kristallvõre lõhkumisel neelduv soojushulk, siis...
...lahus jahtub, ...lahus soojeneb, ...on lahustumine eksotermiline, ...on lahustumine endotermiline
4. Kui lahustumisel on ülekaalus hüdraatumisel vabanev soojushulk, siis...
...on lahustumine endotermiline, ...on lahustumine eksotermiline, ...lahus jahtub, ...lahus soojeneb
5. Gaaside lahustuvust mõjutavad järgmised tegurid:
temperatuur, segamine, rõhk, peenestamine
6. Tahkete ainete lahustumise kiirust mõjutavad järgmised tegurid:
temperatuur, segamine class web page , rõhk, peenestamine