Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


ekologia

Crossword hints:
Zależność, w której osobniki dwóch populacji odnoszą korzyści, lecz mogą żyć również samodzielnie., Populacja, w ktorej liczba osobników młodocianych i zdolnych do rozrodu jest podobna, a starszych - niższa., Jedna z cech populacji, która określaliczbę osobników przypadającch na określoną jednostkę powierzchni lub objętości środowiska., Specyficzna grupa konsumentow, która rozkłada związki organiczne, zawarte w matwych organizmach lub ich szczątkach, na proste związki mineralne., Są pierwszym ogniwem łancucha pokarmowego., Przestrzeń, w której występuje dany organizm., Żywy składnik ekosystemuobejmujący ogół wszystkich organizmów zamieszkujących dany obszar i powiązanych wzajemnymi zależnościami., Powolne przemiany biocenozy i biotopu, prowadzące do powstania nowego ekosystemu., Związek grzyba z rośliną, przykład mutualizmu., Pasożyt, w ślinie któego znajdują się substancje: hirudyna, histamina oraz substancje znieczulające., Las, który charakteryzuje się dużą różnorodnością roślin, wszystkie piętra w tym lesie są wyraźnie widoczne., Oddziaływanie antagonistyczne, w którym jeden organizm zyje kosztem drugiego organizmu., Typ rozmieszczenia, w którym osobniki danej populacji żyją zwykle w oddalonych od siebie grupach., Oddziaływanie nieantagonistyczne, którym osobniki odnosza wzajemne korzysci, przy czym żaden z nich w naturalnych warunkach nie może istniec osobno., Nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody., Nieożywiona część ekosystemu., Zależność, w której jeden z osobników odnosi korzyści, a dla drugiego jest obojętne., Biocenoza %2b biotop., Organizmy tego samego gatunku żyjace na okreslonym terenie w tym samym czasie., Bezkierunkowe przenoszenie się osobników z miejsc, w których odbył się rozród w poszukiwaniu dogodnych warunków życia.,

Crossword words:
PROTOKOOPERACJA, ZAGĘSZCZENIE, SIEDLISKO, BIOCENOZA, MIGRACJE, GRĄD, POPULACJA, PRODUCENCI, SKUPISKOWE, PASOŻYTNICTWO, SUKCESJA, MUTUALIZM, BIOTOP, DESTRUENCI, KOMENSALIZM, PIJAWKA, EKOSYSTEM, MIKORYZA, EKOLOGIA,