Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .


Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Флаш карти

Ако изберете FAMILIARIZE, първо ще видите обяснението, а вие ще трябва да познаете думата.Ако се затрудните или искате да видите познали ли сте думата, кликате на Flip. Ако искате да продължите-Next. Ако изберете SOLVE, ще виждате и думите, и обясненията. Ще трябва да кликате последователно на дума и на нейното значение.

.