Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Флаш карти

Ако изберете FAMILIARIZE, първо ще видите обяснението, а вие ще трябва да познаете думата.Ако се затрудните или искате да видите познали ли сте думата, кликате на Flip. Ако искате да продължите-Next. Ако изберете SOLVE, ще виждате и думите, и обясненията. Ще трябва да кликате последователно на дума и на нейното значение.

Definitions:
ждрело, темпо interactive learning , кристализация, континент, православие, глагол, фотосинтеза, сравнение, ферибот, сонори, въглехидрати, събираемо, делител, остър ъгъл, лъч, съществителни имена,

Answers:
много голяма част от сушата на Земята, л, м, н, р, й, бързината, с която се изпълнява муз. произведение, компонент на действие деление, общо название на захарта, нишестето и целулозата, дума-действие, права, която има начало, но няма край, компонент на действие събиране, преминаване на вещество от течно в твърдо състояние, художествено изразно средство, процес на хранене при растенията, източното християнство, думи- предмети, хора, животни, растения, чувст, плаваща платформа за превоз на товари, дълбока и тясна речна долина с отв.склонове, ъгъл, по-малък от 90 градуса mix questions ,