Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Флаш карти

Ако изберете FAMILIARIZE, първо ще видите обяснението, а вие ще трябва да познаете думата.Ако се затрудните или искате да видите познали ли сте думата, кликате на Flip. Ако искате да продължите-Next. Ако изберете SOLVE, ще виждате и думите, и обясненията. Ще трябва да кликате последователно на дума и на нейното значение.

Definitions:
православие, сравнение, събираемо, съществителни имена build your own quiz , кристализация, континент, делител distance learning , лъч, фотосинтеза, сонори, въглехидрати, темпо help students assimilate material , глагол, остър ъгъл, ждрело, ферибот web tool ,

Answers:
бързината, с която се изпълнява муз. произведение, източното християнство, права, която има начало, но няма край, думи- предмети, хора, животни, растения, чувст web tool , компонент на действие делениеstimulate your students , процес на хранене при растенията learning , общо название на захарта, нишестето и целулозата, дълбока и тясна речна долина с отв.склонове, ъгъл, по-малък от 90 градуса, дума-действие, плаваща платформа за превоз на товари, компонент на действие събиране, л, м, н, р, й, художествено изразно средство, много голяма част от сушата на Земята, преминаване на вещество от течно в твърдо състояние,