Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Кръстословица за четвъртокласници

Crossword hints:
Хранене при растенията., Плевел в полето., Думи, близки по значение., Силата, с която се изпълнява музикално произведение., Компонент на действие деление., Думи с общ корен., Черта при степенуването., Най-високата планина у нас., Обиколка на геометрична фигура., Уред за ориентиране в посоките на света., Поет, роден в Чирпан., Героиня на Астрид Линдгрен., Думи, противоположни по значение., Една от изучените морфеми., Художествено изразно средство., Ъгъл, по-голям от 90 градуса.,

Crossword words:
СИНОНИМИ, ТЪП, ЕПИТЕТ, ФОТОСИНТЕЗА, КОМПАС, АНТОНИМИ, РИЛА, ЯВОРОВ, МЕТЛИЧИНА, ПИПИ, ДЕФИС, ЧАСТНО, КОРЕН, ПЕРИМЕТЪР, ДИНАМИКА,