Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Čuvanje i transport

1. Starenje kruha je posljedica kemijskih procesa koji se odnose na vezanje vode s jednog sastojka sredine na drugi.
TRUE, FALSE, ,
2. Topivost označava način kako se kora žvače.
Nakon 2 sata, Nakon 10 minuta, Nakon 10 - 12 sati, Nakon 2 dana,
3. Na osnovu kojih analiza se ocjenjuje kvaliteta kruha?
TRUE, FALSE online quizzes , ,
4. Zadatak kore je da ne štiti proizvod od prodiranja spora, plijesni i bakterija.
TRUE, FALSE, ,
5. Kada se primjećuju prvi znaci starenja kruha?
Bjelančevine otpuštaju vodu i pri tome se koaguliraju, a vodu veže škrob koji nabubri i klajsterizira, Bjelančevine ne otpuštaju vodu i ne koaguliraju., Škrob ne veže vodu., Svi odgovori su točni.,
6. Sredina kruha treba biti ravnomjerno šupljikava, suha i sočna.
kemijskih, bakterioloških, organoleptičkih, ni jedan odgovor nije točan,
7. Prema Pravilniku o kvaliteti pekarskih proizvoda, pekarski proizvod može imati najviše:
4- 5%25, 100 %25, 40 - 65%25 create online tests , 20 - 25%25,
8. Kada zamijesimo tijesto vodu vežu netopljive bjelančevine, a mali dio vode veže škrob.
TRUE, FALSE educational games , web 2.0 ,
9. Kora proizvoda mora imati
78%25 vlage, 45%25 vlage, 5%25 vlage, 100%25 vlage,
10. Bodovanje kruha se provodi
B1, C, B2, E,
11. Kruh se treba ohladiti na sobnu temperaturu i to traje 24 sata.
natrijeve lužine, mliječne kiseline invite students , klorovodične kiseline, octene kiseline,
12. Koja je termperatura kore kruha odmah nakon vađenja iz peći?
TRUE, FALSE, ,
13. Ako je previše vode koja ostaje nevezana sredina je suha i drobi se.
mirisa, okusa, opipa, kemijskim putem,
14. Stupanj kiselosti u tijestu je posljedica djelovanja:
TRUE, FALSE, ,
15. Stupanj kiselosti kruha ovisi o stupnju kiselosti samog brašna.
blijedu boju, tamno sivu boju, zlatno žutu boju, crnu boju,
16. Organoleptička analiza provodi se pomoću osjetila
TRUE, FALSE, ,
17. Šupljikavost u sredini kruha ovisi o količini plinova nastalih u tijestu, a prije svega od sile kojom ih lijepak zadržava u njemu.
TRUE, FALSE generate answer keys , ,
18. Koliko iznosi vlažnost kruha?
TRUE, FALSE, quiz builder ,
19. Što se događa prilikom pečenja tijesta?
6-8 sati nakon vađenja iz peći, nakon 2 dana online quizzes , nakon 24 sata, odmah nakon vađenja iz peći,