Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Litosfäär I

1. Magma tardumisel tekkinud kivimeid nimetatakse ...
...settekivimid, ...moondekivimid, ...mineraalid, ...tardkivimid
2. Kivimite sulamisel, %22venimisel%22 ja jahtumisel tekivad ...
...tardkivimid, ...moondekivimid, ...settekivimid, ...setted
3. Moondekivimiteks on ...
...põlevkivi ja kivisüsi, ...graniit ja basalt, ...liivakivi ja paekivi, gneiss ja kilt
4. Settekivimiks on näiteks...
... põlevkivi, ...graniit, ...basalt, ...gneiss
5. Selgrootute orgaanilistest jäänustest on tekkinud...
...liivakivi, ...kivisüsi, ...põlevkivi, ...ränikivi
6. Ookeanilaamade lahknemisega kaasneb:
...maakoore hävimine, ...maakoore teke, ... süvikute teke, ...kurdmäestike teke
7. Ookeanilaamade lahknemisel on tekkinud...
...Sunda süvik, ...Himaalaja mäestik, ...Jaapan, ...Island
8. Ookenilaama sukeldumisega kaasneb ...
...maakoore teke, saarte teke, ...kurdmäestike teke, ...ookenipõhja laienemine
9. Ookeanilaama sukeldumisel on tekkinud...
Madagaskar, Jaapani süvik, Island, Vahemeri