Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Company Life A2

1. Zaznacz odpowiedź. Certyfikat to lista obecności na kursie.
przerwy kawowej, szkolenia, spotkania biznesowego, imprezy firmowej,
2. Wybierz odpowiedź i uzupełnij zdanie. Dyrektor firmy omawia ważne sprawy w czasie #
prawda, fałsz, assess performance ,
3. Odpowiedz na pytanie. Co w biurze służy do niszczenia dokumentów?
, ,
4. Wybierz poprawne formy. Stopień wyższy i najwyższy przymiotnika %22miły%22 to:
miejszy, najmniejszy, lepszy, najlepszy, milszy, najmilszy, milej, najmilej,
5. Wpisz rzeczownik %22papierosy%22 w odpowiedniej formie. Proszę nie palić # w pracy.
papierosów, , assess performance ,