Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Riigid keskajal

1. Monarhia on...
Eesti, Rootsi, Saksa Rooma keisririik, Soome,
2. Mis sobib iseloomustama keskaja riike?
puudus kindel riigipiir, olid demokraatlikud, valdused võisid olla erinevates piirkondades, riik oli moodustatud selle järgi, kus elasid ühest rahvusest inimesed,
3. Miks algas saja-aastane sõda?
keisrid alluvad paavstile, paavstid alluvad keisrile, paavst juhib kirikut ja keiser ilmalikke elu, ega sekku teineteise asjadesse, keiser juhib vaimulikku elu ja paavst ilmalikku elu,
4. Mida muutis Inglismaal %22suur vabaduskiri%22?
valitsemisviis, mis tagab demokraatia, riigipea võim on päritav, riigipea on valitav, rahva võim,
5. Mis riigid olid keskajal olemas?
Oli Normandia hertsog, vallutas Prantsusmaa, vallutas Inglismaa, sai Inglismaa kuningaks,
6. Milliste tulemustega lõppes saja-aastane sõda?
oli hea väejuht, kaitses Inglismaad normannide eest, juhtis Inglismaa vägesid saja-aastases sõjas, kehtestas Inglismaal ühtsed seadused ja maksukorralduse,
7. Kuidas paavstid ja keisrid leppisid kokku, et vältida tülisid?
kuningas ei tohi alamaid oma tahtmise järgi karistada, kuninga ametikoht kaotati, karistada võis ainult seaduste alusel, võimule kutsuti uus kuningaperekond,
8. Mis iseloomustab William Vallutaja tegevust?
kutsuti esimest korda kokku 13.sajandil, parlamendi moodustas William Vallutaja, 13.sajandil parlament kukutas kuninga, parlamendis on kaks koda,
9. Inglise parlamendi kohta võib väita:
1237-1353, 1327-1453 distant learning , 1337-1453, 1353-1437,
10. Mis riigid olid keskajal olemas?
Inglismaa kuningas tahtis valitseda ka Prantsusmaad, Prantsusmaa kuningas soovis vallutada Inglismaad, Jeanne d`Arc tahtis vallutada Prsantsusmaad, Jeanne d`Arc tahtis Inglismaa kuningatrooni,
11. Mis sobib William Vallutaja kohta?
Jeanne d`Arc sai Inglismaa kuningaks, Inglismaa kaotas oma valdused Prantsusmaal, sai vaid ühe sadama, Prantsusmaa kaotas oma valdused , sai vaid ühe sadama, Inglismaa sai pool Prantsusmaast,