Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


4GESCH 3. Chronologisch referentiekader - overzicht / inhoud

Studietip !!! Deze oefeningen gaan in op de inhoudelijke verwerking van de tijdlijnonderdelen, het ordenen van bronnen en op de chronologische structurering van de nieuwe tijd.

1. Van welk land was Lodewijk XIV de vorst?
rede, , ,
2. Van wat is de nieuwe wetenschapsmethode van de 17de eeuw een combinatie?
experimenteren, redeneren, waarnemen, geloof,
3. Welke kenmerken horen bij volgende bron? uit een boek van Immanuel Kant,1784 (...) is het bevrijden van de mens uit zijn onmondigheid, waaraan hij zelf schuld heeft. Onmondigheid is het onvermogen zijn verstand te gebruiken zonder leiding van een ander. Deze onmondigheid is eigen schuld wanneer de oorzaak ervan niet ligt in gebrek aan verstand, maar wel in gebrek aan moed en wilskracht, het zijne te gebruiken zonder leiding van een ander. Heb de moed je eigen verstand te gebruiken! Sapere aude! * is aldus de kernspreuk van de Verlichting (...)
Frankrijk, Engeland, de Nederlanden,
4. Welke kenmerken horen bij volgende bron? Luther spreekt op de Rijksdag te Worms, 18 april 1521 ‘Nu Uwe Keizerlijke Majesteit en Uwe Hoogheden een eenvoudig antwoord wensen, geef ik een antwoord zonder talmen of omhaal, en wel zo: alleen getuigenissen van de Heilige Schrift of overtuigende bewijzen kunnen mij in het ongelijk stellen. Want ik geloof noch de paus, noch de concilies alleen, omdat het zonneklaar is dat zij zich herhaaldelijk hebben vergist en zichzelf hebben tegengesproken. Ik kan alleen overwonnen worden door de Heilige Schriften die ik heb aangehaald. En aangezien mijn geweten gevangen is in Gods woord, kan ik en wil ik niets herroepen, omdat het bezwaarlijk, onheilzaam en gevaarlijk is om tegen het geweten in te handelen.De concilies kunnen dwalen en hebben gedwaald, dat is zonneklaar en ik zal het bewijzen. God moge mij te hulp komen. Amen. Hier sta ik, ik kan niet anders.’
economische bloei van Antwerpen, humanisme, Habsburgs politiek overwicht, Frans politiek overwicht, reformatie, groei van de wetenschap, contrareformatie, verlichting, economische bloei van Londen,
5. Het humanisme was een intellectuele stroming die streefde naar geestelijke en zelfstandige ontplooiing van de mens. De humanisten namen de # als voorbeeld, maar gingen wel steeds kritische om met de overgeleverde informatie. De nieuwe ideeën van de humanisten over kunst, politiek, cultuur, economie, filosofie, religie, … vormden samen de renaissance.
reformatie, e-learning , ,
6. Hoe noemen we (in 1 woord) de kunststroming die ontstaat op het einde van de 16de eeuw en die gericht is op de grote massa en deze wilde imponeren?
ESL , ,
7. Verlichte denkers zetten in de 18de eeuw de samenleving op zijn kop. De wereld kon begrepen worden als de mens zijn verstand gebruikte. Wat niet aan de # kon worden getoetst, moest verworpen worden. Zo stelden ze heel wat aspecten van de ancien régime samenleving in vraag.
renaissance, verhalende bron, reformatie, verhalende bron, renaissance, bron van de sociale boekhouding, reformatie, bron van de sociale boekhouding,
8. Bij welke gebeurtenissen is er sprake van gelijktijdigheid m.b.t. alle drie de gebeurtenissen?
humanisme, verhalende bron, humanisme, bron van de sociale boekhouding, verlichting, verhalende bron, verlichting, bron van de sociale boekhouding,