Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


części mowy

1. Czasowniki to nazwy:
ludzi, roślin, czynności, rzeczy
2. Przymiotniki to wyrazy, które określają:
rośliny, ludzi, rzeczy, zwierzęta
3. Liczebniki określają:
liczbę, ilość, kolejność, nazwy osób, liczby zapisane słownie lub cyframi, cechy
4. Rzeczowniki odpowiadaja na pytania:
co robi, co się z nim dzieje?, jaki, jaka, jakie?, ile, który?, kto, co?
5. prepare quiz Czasowniki odpowiadaja na pytania:
co robi?, co się z nim dzieje?, kto, co?, jaki, jaka, jakie?
6. Przymiotniki odpowiadaja na pytania:
czyj, czyja, czyje?, jaki, jaka, jakie?, kto, co?, ile?
7. Liczebniki odpowiadaja na pytania:
jaki, jaka, jakie?, ile, ilu?, który, która, które z kolei?, kto, co?
8. Rzeczowniki to:
pies, czerwony, tańczy, Ala
9. printable Czasowniki to:
człowiek, śpiewa, piękna, poszedł
10. quiz generator Przymiotniki to:
kocham, brzydki, czerwony, stary
11. Liczebniki to:
zielona, czterdzieści sześć, ósmy, kamień
12. Czasownik w czasie teraźniejszym to:
jem, podlała, siedzę, namaluję
13. Czasownik w czasie przeszłym to:
pojadę, napisałem, zaśpiewa, liczę
14. Czasownik w czasie przyszłym to:
pójdę, byłem, ugotuję, słucham
15. Przymiotnik w stopniu równym to:
najpiękniejszy, ***, piękniejszy, piękny
16. Przymiotnik w stopniu wyższym to:
gruby, najgrubszy, grubszy, ***
17. web pagePrzymiotnik w stopniu najwyższym to:
niski, niższy, najniższy, ***