Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Atomska/kvantna fizika

kada se traženi pojam sastoji od 2 riječi, odvojite ih crticom; znanstvenicima napišite samo prezime (fonetski)

Crossword hints:
Kvantna fizika kaže da tijelo zrači energiju ...., Klasična fizika kaže da tijela zrače energiju ...., Model tijela koje služi za opis zračenja., Čestica koju svjetlost može izbaciti iz metala., Protumačio je fotoučinak (prezime)., Tko ja dao hipotezu kvantizacije energije ?, Koji je drugi naziv za undulatornu teoriju ?, Prezime fizičara koji je dao zakon pomaka., Kvocijent brzine i valne duljine je ....., Tko je prvi uporabio naziv atom ?, Tvar na čijoj površini se događa fotoefekt., Svjetlost se sastoji od čestica, ali je istodobno i ......, Za što je Einstein dobio Nobelovu nagradu ?, Česticu svjetlosti nazivamo ......, Niels Bohr je dao njegov model.,

Crossword words:
FOTO-EFEKT, CRNO TIJELO, METAL, DISKONTINUIRANO, ELEKTRON, DEMOKRIT, KONTINUIRANO, WIEN, FOTON, FREKVENCIJA, PLANCK, EINSTEIN, H-ATOM, VAL,