Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Gjuhe shqipe 3

1. Lexo tekstin e mëposhtëm. T’i mbrojmë pemët se ato janë të rëndësishme e zbukurojnë mjedisin, mbajnë ajrin e pastër .....themi se është:
Përshkrim., Recitim., Tregim., Këndim.
2. online learning games Teksti i cili fillon me fjalët: ,,I dashuri babi im ...” është:
letër, porosi , këngë, informatë
3. Mendje s%27ka por të mëson,gojë s%27ka me ty flet,ti përditë me të jeton,mik të ngushtë e ke për jetë.Ç’farë është?Teksti që lexove është:
Fjalë e urtë., Legjendë., Gjëegjëzë., Fjalëshpejtë.
4. assess performance Fjalët me kuptim të kundërt janë :
Sinonime, Homonime, Antonime, Pantomima
5. Çka nënkuptojmë me TV – emision?
Emisione që emitohen përmes Videos – DVD, Emisione që i shikojmë përmes kompjuterit., Emisione që emitohen në televizor., Emisione që i dëgjojmë në radio.
6. ,,Na ishte njëherë një princ i bukur....”. Kështu fillojnë:
përrallat., kash e lashet., gjëegjëzat., fjalëshpejtat.
7. Cila nga foljet e dhëna më poshtë është në kohën e ardhshme?
Do të vizatoj., Lexova., Shkruaj., Punoj.
8. Bashkoni këto vargje në një tërësi të vetme që të kenë logjikë dhe rimë. Vera kaloi,Gjethet ranë,Vjeshta erdhi Lulet u thanë
Vera kaloi – gjethet ranë, Vjeshta erdhi - lulet u thanë;, Gjethet ranë - Vjeshta erdhi, lulet u thanë - Vera kaloi;, Vera kaloi – lulet u thanë, Vjeshta erdhi – gjethet ranë;, Lulet u thanë – gjethet ranë, Vera kaloi- Vjeshta erdhi.
9. Në fjalinë: ,,Shiko më mirë kur ecë në udhë”! fjala udhë mund të zëvendësohet me fjalën:
rrugë., fushë., lumë., mal.
10. Fjalët me kuptim të ngjashëm janë:
Pantomima., Homonime, Antonime , Sinonime
11. Rretho shkronjën para fjalisë që është shënuar drejt?
Besa është soliste në “SHKA Valët e liqenit”., Genci shkruan për revistën ,,Nxënësi”., Taulanti banon në ,,rrugën skenderbeu”., Krenari dhe kreshniku janë shokë.
12. Cila fjali është gabim?
në televizion gjyshi i shikon lajmet. , me celular Fatosi dërgon porosi., me kompjuter Fjolla i bën detyrat. , në radio babi i shikon lajmet.
13. Mami më tha: Nesër do të shkojmë në pishinë.- Sa mirë!Po ku ndodhet ajo?-E pyeta unë - Ndodhet disa kilometra larg vendit tonë,më tha ajo.Biseda në tekst zhvillohet në mes të:
mamit dhe bijës., mamit dhe birit., mamit dhe fëmijëve., mamit dhe babait.
14. Në film rolin e luan:
aktori., skenaristi., regjisori. , piktori.
15. Në poezinë:,,Milingona”,vargjet që rimojnë me njëra - tjetrën janë:Unë e vogla,sa një grurë,hopa-hopa! S’lodhem kurrë.
vargu i parë, vargu i tretë dhe vargu i dytë me të katërtin., vargu i tretë me të katërtin dhe i dyti me të tretin., vargu i dytë me vargun e tretë dhe i treti me të katërtin. , vargu i katërt me të tretin dhe i pari me të dytin.
16. Fjalia: Dituria është dritë e jetës! është:
Fjalë e urtë., Legjendë., Gjëegjëzë., Fjalëshpejtë.
17. Fjalët në vijim: shkruan, këndon, kërcen, luan, janë:
Mbiemra., Emra., Folje. , Përemra.
18. Emrat: pema, zogu, molla, banka janë:
emër konkret. , emër i përgjithshëm. crossword maker , emër abstrak., emër i përvetshëm.
19. Leximi i tekstit me respektim të shenjave të pikësimit dhe me ndjenja quhet:
lexim shprehës., lexim i lir., lexim zgjedhor., lexim poetik.
20. web tool Fjalia: Jonida shkruan poezi të bukura, prandaj ajo botoi përmbledhjen e saj të parë me poezi për fëmijë. Sipas përbërjes fjalia është:
E përbërë, Pyetëse, E thjeshtë, Mohore
21. Fjalia: - Babi a do të më qortosh për gabimin e bërë? – e pyeti Arta babain e saj. Në ligjeratën e zhdrejtë do të ishte:
Arta e pyeti babain e saj se a do ta qortonte për gabimin e bërë., Baba a do të më qortosh për gabimin që bëra?, Arta e pyeti babain: Babi a do të më qortosh për gabimin e bërë?, Babai dëgjonte Artën kur e pyeste se a do ta qortonte atë.
22. dynamic quiz Fjalia: - Babi a do të më qortosh për gabimin e bërë? – e pyeti Arta babain e saj. Në ligjeratën e zhdrejtë do të ishte:
Emër, mbiemër., Emër, përemër., Emër, folje., Mbiemër, folje.
23. Në fjalinë: Kuzhinierët përgatitën ushqime të shijshme për turistët. Fjala që tregon veprim është:
përgatitën., ushqime., Kuzhinierët., turistët.
24. Në fjalinë: Ky djalë është nxënës i mirë. Fjala, ky, është:
Emër., Folje. assess performance , Mbiemër., Përemër.
25. Vargjet :Gjithë këta të mjerë Në të këqija rrojnë,Vin’ e lipin në derë,Një kafshatë kërkojnë! I përkasin poezisë:
sociale., patriotike., satirike., së dashurisë.
26. save time Cili nga emrat e dhënë është përdorur në rasën rrjedhore?
prej librit., librit., librin., e librit.
27. Kur rrëfejmë për një ngjarje apo ndodhi të cilën e kemi dëgjuar më parë nga dikush, themi se është:
Njoftim. , Ritregim. , Përshkrim ., Tregim.
28. Cila shenjë e pikësimit mungon në fjalinë: Rrofsh sa malet
Pikëpyetja (?), Pikëçuditja (!), Pika (.), Pikëpresja (;)
29. Qielli ësht’ i qëruar,I kulluar porsi ari,I fjetur e i qetuar Syri s’nginjetë së pari.Cila figurë stilistike është përdorur në vargjet e poezisë:“I kulluar porsi ari”
Ironia., Onomatope., Krahasimi., Përmbledhëse.