Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Gjuhe shqipe 1

1. Nëse shkruajmë me qëllim për të treguar një histori, një ngjarje a një përvojë të vërtetë ose të përfytyruar, atëherë ne kemi bërë një lloj shkrimi si:
Tregim , Njoftim., Letër., Titull.
2. Nëqoftëse një person lexon rrjedhshëm, me intonacion të duhur si dhe respekton ritmin dhe shenjat e pikësimit, atëherë ai ka bërë një lexim:
shprehës., në role., me zë. , logjik.
3. Pjesë e pandryshueshme e ligjëratës është:
Lidhëza, Mbiemri, Emri, Folja
4. Nëse shikojmë një ngjarje me aktor në skenë atëherë themi se jemi duke shikuar:
Film, Radiodramë, Shfaqje teatrore, Balet
5. Njëri nga grupet e mëposhtme përbëhet nga të trija fjalët të cilat ndryshojnë formën Cili është ai grup?
edhe, qe,edhepse, derë, frikacak, por, dorë, lule, Ermal, dhe, sa, Erblin
6. Kujt i këndon poeti në vargjet e dhëna: O Flamur gjak, o flamur shkabë, O vënd e vatr%27 o nën%27 e babë,
Flamurit, Atdheut, Kombit, Lirisë.
7. Emri mollë, në trajtën e shquar do të ishte:
Molla., Mollën., Mollës., Mollat.
8. Nga fjalët e dhëna, mbiemër është:
lexoj., zemërlig., shpejt., edhe.
9. Personi i cili shkruan vjersha, ndryshe quhet :
Poet., Prozaist., Novelist., Tregimtar.
10. Cili grup fjalësh të dhëna është formuar vetëm nga përemrat:
Ajo, kush, i këtillë., Pse, ajo, nëse., Ai, kë, edhe., Kush, ku, ashtu.
11. Përemri që tregon frymor a send që ndodhet afër folësit është:
Kjo., Ajo, Ai, Ju
12. distant learning Nga emrat e mëposhtëm emër i përveçëm është:
Lindita., Fletorja., Drejtori., Fusha.
13. Cili çift fjalësh të dhëna kanë kuptim perkëdhelës e zvogëlimi:
Lepurush, zogëz., Babi, mamaja., varfanjak, pasanik., Mbret, princ.
14. Në fjalinë: Lepuri i shpejtë vraponte si vetëtima. Fjala, i shpejtë, është:
Mbiemër. , Emër., Folje., Ndajfole.
15. Në fjalinë: Kuzhinierët përgatitën ushqime të shijshme për turistët. Fjala që tregon veprim është:
përgatitën., ushqime., Kuzhinierët., turistët.
16. Fjalët që shkruhen njëlloj dhe kanë tingëllim të ngjashëm por ndryshojnë nga kuptimi i tyre quhen:
Sinonime., Antonime., Homonime., Zvogëluese.
17. Shpendi është nxënës i klasës së gjashtë.Ai është shumë i pashëm.Ka flokë të kafta dhe sy gështenje.Teksti paraqet:
Tregim., Njoftim., Përshkrim., Ritregim.
18. Atë mëngjes një zog trokiti në dritaren e dhomës.Ishte zogu lajmëtar që bashkë me cicërimën e tij,futi në dhomë edhe rrezet e arta të diellit.Për cilën stinë bëhet fjalë në tekst:
Verën., Dimrin., Vjeshtën., Pranverën.
19. Livadhesh bari u kosit, Këng’ e gjinkallës të mërzit.U ngritën çadrat në bregdet,Koria, pylli na thërret.Cili nga titujt e mëposhtëm do t’i përshtatej poezisë
Këngë e gjinkallës., Bregdeti. , Verë., Rosat.
20. Veprat në të cilat flitet për hyjnitë, zanat, mbi luftërat e luftëtarëve kundër fuqive të mëdha, themi se janë:
Legjenda., Drama., Fabula., Romane.
21. Teuta: Ja ku e ke ulur tek stoli i fundit ! Arjeta: Mirë se erdhe vëlla ! Ky tekst është:
Monolog, Prozë, Poezi, Dialog
22. Veprat në të cilat kafshët ose sendet alegorisht paraqesin tipa të veçantë të njerëzve, quhen:
Fabula., Përralla., Legjenda., Gjëegjëza.
23. Bashkëbisedimi midis dy apo më shumë personave, në një vepër letrate quhet:
Monolog, Tregim, Dialog., Poezi
24. quiz 1. - T%27i respektoni prindërit! - i këshilloi mësuesi nxënësit. 2. - Mësuesi i këshilloi nxënësit që t%27i respektonin prindërit.Ne ligjeraten e drejte eshte shkruar:
1., 1 dhe 2, 2., Asnjera
25. quiz generator Në fjalinë: Dhelpra dinake sillej çdo ditë rrotull pulave. Fjala, dinake,është :
Mbiemër., Folje., Emër., Përemër.
26. - Gjuha është ajo që e bashkon një komb. - Gjuha është organ që ndodhet në gojë. Fjala gjuha është:
Homonim., Antonim., Sinonim., Përkëdhelëse.
27. Dekorimi i skenës bëhet që t%27i përshtatet:
Publikut, Kostumografisë., Ngjarjes., Dëshirës së aktorëve.
28. - Teuta fliste ngadalë, bukur, me një zë të ëmbël dhe mahnitës. Fjalia e dhënë është fjali :
e thjeshtë., pyetëse., e përbërë., nxitëse.
29. Lexo fjalinë dhe përcakto sa mbiemra përmban ajo. Fjalia: Ermali është djalë i këtushëm dhe besnik prandaj duhet të kini besim në të.
dy, kater , tre, nje