Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


shoqeri2

1. Pas Luftës së Dytë Botërore Maqedonia është shtet i barabartë në përbërje të:
Federatës Jugosllave., Federatës Ruse., Federatës Çeke., Federatës Amerikane.
2. Cili është kryeqyteti i Republikës së Maqedonisë?
Tetova, Shkupi., Manastiri, Prilepi
3. Cili institucion i Unionit Evropian ka pushtet gjyqësor?
Parlamenti Evropian., Këshilli i Unionit Evropian., Gjyqi Evropian i drejtësisë, Komisioni Evropian.
4. Cili është liqeni natyror më i vogël në Republikën e Maqedonisë?
Liqeni i Prespës., Liqeni i Dojranit. test , Liqeni i Tikveshit., Liqeni i Ohrit.
5. Më 8 shtator 1991 Republika e Maqedonisë u bë:
anëtare e Unionit Evropian., anëtare e Lidhjes Ballkanike., anetare e O.K.B, e pavarur, sovrane dhe shtet i pavarur.
6. Shpërngulja dhe migrimi i popullsisë prej njërit në tjetrin vend quhet:
migrim, . rrugëtim, shpërngulje, emigracion.
7. Rregullimi shtetëror monarkik në krye me mbretin paraqet:
perandori, mbretëri., imperi., shtet.
8. Cila prej këtyre paraqet grup formal?
Anëtarët e klubit sportiv., Adhuruesit e librit të njëjtë., Adhuruesit e ekipit të njëjtë., Grupi i vëllezërve më të vjetër.
9. quiz generator Prej çka varet sjellja e personit në grup?
Socializimit. quiz builder , Solidaritetit., . Egoizmit., . Familjes.
10. Vendi fqinjë i Republikës së Maqedonisë në jug është:
Republika e Serbisë., Republika e Shqipërisë., Republika e Greqisë., Republika e Bullgarisë.
11. Ndërmjet Blinit dhe Ronit është shkaktuar konflikt. Çka do t’ju rekomandosh?
Të qetësohen., Të rihen, cili është më i fortë të fitojë., Të shkojnë në gjyq., Të jenë të hidhëruar dhe të mos flasin më tepër.
12. Resurset ofrojnë mundësi për zhvillim dhe paraqesin
pasuri natyrore., lëndë të para artificiale., prodhime fabrike., prodhime bujqësore.
13. Amiri dhe Gorazdi dëshirojnë të shkojnë për peshkim të troftës.Ata duhet të shkojnë në:
Ohër., Resnjë., Vallandovë., Kërçovë.
14. Krijimi i sendeve, ushqimi, veshja etj të cilët janë të parapara për shitje paraqesin:
veprimtari ekonomike., veprimtari kulturore., veprimtari arsimore, veprimtari shëndetësore.
15. Të huajt kur vijnë në Republikën e Maqedonisë duan të njihen me:
trashëgiminë kulturore., traditën., zakonet., e tëra që u theksua.
16. Të gjithë fëmijët kanë të drejta por edhe obligime. Cila nga të theksuarat nuk paraqet detyrim për fëmijët?
Shkuarja e rregullt në shkollë., Respekti i prindërve të tij., Kujdesi për shëndetin e vetë., Përfitimi i mjeteve në të holla.
17. Dëshironi që aktivitetin ta mbaroni me sukses në grup, në të do t’ju ndihmojnë
. rregullat., ligjet., dënimet. , bisedat.
18. Kuvendi i Republikës së Maqedonisë zgjedh:
. drejtorët e shkollave. , kryetarët e komunave. save time , anëtarët e Qeverisë., këshillin e prindërve.
19. quiz generator Dame e dëgjonte rrëfimin e gjyshit Nikolla për Kryengrytjen e Ilindenit. Ai i ka shpjeguar se kryengritësit në Krushevë kanë përdorur edhe top. Si quhet topi i njohur i Krushevës?
Top i Qershisë., Top dushku., Top vishnje., Top i shegës.
20. Kur një person devijon nga normat shoqërore dhe vepron në kundërshtim me ligjin dhe kushtetutën për përfitime vetiake ( në dobi të tij) atëherë ai person ka bërë:
narkomani., obligim., kriminal, socializim.
21. results Simbolet shtetërore të Republikës së Maqedonisë janë :
flamuri, stema dhe himni., himni, qyteti kryesor dhe flamuri, stema, himni dhe natyra, flamuri, dielli dhe himni.
22. Vijim të pandërprerë të aktiviteteve në shkollë mundësojnë:
rregullat., dënimet., biblioteka., siguria shëndetësore.
23. Cila nga veprimtaritë në vijim është bujqësore?
Pemëtaria., Këpucëtaria, Gjellëtaria., . Blegtoria.
24. Kush e prezenton dhe e përfaqëson Komunën?
Qytetarë, Kryetari, Populli , Këshilli
25. Vendet malore në hartën gjeografike janë të caktuara me:
ngjyrë të gjelbër., ngjyrë kafe., ngjyrë të kaltër, ngjyrë të verdhë.
26. Propozime në komunë kanë të drejtë të dërgojnë:
. Këshilli i komunës, të gjithë qytetarët, . vetëm qytetarët e ri., Vetëm të rriturit.
27. Qytetarët e një komune formojnë shoqatën e qytetarëve për:
permiresimin e kushteve per jetese. , permiresimin e rriitje se barishteve , përmirësimin e buxhetit familjar., përmirësimin e punës në kuzhinat e secilës shtëpi.
28. class website Njerëzit të cilët bëjnë shitjen e prodhimeve të gatshme merren me:
bujqësi., komunikacion., turizëm., tregëti
29. Kur pushtetin e ka populli dhe si vlera elementare të tij paraqiten liria dhe toleranca, atëherë ka:
demokraci., . anarki., monarki., diktaturë