Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Gjuhe Shqipe2

1. Emri dorë, në trajtën e shquar do të ishte:
Dorën., Duar., Dora., Duart.
2. Në fjalinë : Kreshniku besnik e realizoi detyrën në kohën e duhur. Fjala, besnik, është:
Mbiemër marrëdhënior., Emër konkret., Mbiemër cilësor., Emër i përveçëm.
3. Në fjalinë: Prej librit gjithnjë mësojmë. Formën që ka emri libri në fjali është përdorur në rasën:
Emërore, Rrjedhore, Dhanore, Kallëzore
4. Persona të caktuar kanë role të caktuar brenda një vepre letrare. Këta ndryshe quhen:
Pjesëmarrës. , Heronj., Spektator., Personazhe.
5. Nëse në tabelën e shpalljeve lexojmë për një ngjarje që duhet të ndodhë, themi se kemi të bëjmë me:
Kërkesë., Njoftim., Përshkrim., Letër.
6. Cila nga fjalët e mëposhtme është emër abstrakt:
Hidhërim., Dielli., Qumësht., Duar.
7. Ç’pjesë të ligjëratës janë : mbiemri, folja, përemri dhe emri :
Pjesë të pandryshueshme., Pjesë të përhershme., Pjesë të ndryshueshme., Pjesë të ndërlikuara.
8. Shpesh gjatë leximit të fabulave, shohim se në to personazhe kryesorë kemi kafshët apo shtazët. Këto personazhe gjithmonë kanë një qëllim të caktuar, që është:
Vetëm të na tregojnë një ngjarje. educational games , Pjesë të përhershme., Të bashkëbisedojnë me lexuesin., Të përcjellin porosi te lexuesit.
9. Sa kallëzues ka në fjalinë e dhënë: Nëna e Vjollcës nuk punon më, pasi shkolla u mbyll dhe tani është e vetmuar.
Dy. , Një., Tre. , Katër.
10. Lexo fjalinë dhe përcakto sa mbiemra përmban ajo. Fjalia: Ermali është djalë i këtushëm dhe besnik prandaj duhet të kini besim në të.
tre., katër., dy., një.
11. build your own quiz Dekorimi i skenës bëhet që t%27i përshtatet:
Ngjarjes. , Publikut , Kostumografisë., Dëshirës së aktorëve.
12. Në fjalinë: Dhelpra dinake sillej çdo ditë rrotull pulave. Fjala, dinake,është :
Emër., Folje. online activities , Mbiemër., Përemër.
13. Bashkëbisedimi midis dy apo më shumë personave, në një vepër letrate quhet:
Tregim., Dialog., Monolog., Poezi .
14. Veprat në të cilat kafshët ose sendet alegorisht paraqesin tipa të veçantë të njerëzve, quhen:
Përralla., Legjenda. english , Fabula., Gjëegjëza.
15. Veprat në të cilat flitet për hyjnitë, zanat, mbi luftërat e luftëtarëve kundër fuqive të mëdha, themi se janë:
Fabula., Drama. results , Legjenda., Romane.
16. Në fjalinë: Kuzhinierët përgatitën ushqime të shijshme për turistët. Fjala që tregon veprim është:
turistët. , përgatitën., Kuzhinierët., ushqime.
17. Në fjalinë: Lepuri i shpejtë vraponte si vetëtima. Fjala, i shpejtë, është:
Emër., Mbiemër., Folje., Ndajfole.
18. Cili çift fjalësh të dhëna kanë kuptim perkëdhelës e zvogëlimi:
Lepurush, zogëz., varfanjak, pasanik., Mbret, princ., Babi, mamaja.
19. Njëri nga grupet e mëposhtme përbëhet nga të trija fjalët të cilat ndryshojnë formën Cili është ai grup?
dorë, lule, Ermal., edhe, qe,edhepse., derë, frikacak, por., dhe, sa, Erblin.
20. Në cilën fjali folja është përdorur në kohën e ardhme?
Artani ishte një nxënës i zellshëm., Doruntina do të bëhet një mjeke e shkëlqyer., Besa kishte parë një mi të madh., Vigani shkon çdo ditë në plazh.
21. Në fjalinë : Veprën me poezi e huazova prej nxënësit të klasës tjetër. Emri, nxënës - është përdorur në rasën:
Rrjedhore., Kallëzore., Dhanore., Gjinore.
22. Përemri që tregon frymor a send që ndodhet afër folësit është:
Ai, Kjo. , Ajo, Ju
23. Në fjalinë: Mali Sharr, gjendet pranë qytetit të Tetovës. Fjala Mali Sharr, është emër :
të tre të lartpërmendur., i përgjithshëm., i përveçëm., abstrakt.
24. Cili nga përemrat e dhënë është në numrin shumës?
Ajo, Kjo., Ata., Ai.
25. Nga emrat e mëposhtëm emër i përveçëm është:
Drejtori. , Lindita. , Fletorja. , Fusha.
26. Cila nga datat e poshtëshënuara është shënuar drejt:
12. korrik 2014, 18 – VII. 2015, 8 prill 2014, 16 – Mars / 2015
27. Në fjalitë e mëposhme gjeni fjalinë ku folja është në kohën e kryer:
Unë do të bëhem mësues., Edoni ka për t’u bërë artist., Agimi shkruan poezi., Ata kanë punuar me mend.
28. assess performance Prej emrave të poshtëshënuar, në lakimin e dytë janë emrat:
shqerra, bleta., ujku, kirurgu., dele, lule., qeni, lisi.
29. create online activities Një autori i është dhënë të shkruajë një tekst që do ta shfrytëzojnë për të xhiruar një film. Me këtë rast autori ka bërë:
Skenarin e filmit., Regjinë e filmit., Dekorin e filmit., Kostumografinë e filmit.