Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Comenzi Autocad (copy)

1. Comanda UCS pentru stabilirea sistemului de coordonate reprezinta:
Sistemul de coordonate universal (world), Sistemul de coordonate al utilizatorului, Sistemul principal de coordonate,
2. Care este extensia fisierului creat cu programul AUTOCAD?
Sistemul de coordonate, formatul și precizia de afișare, Formatul și precizia de afișare, Sistemul de coordonate, sistemul unitatilor de măsură,
3. Prin comanda Limits defineste formatul pe care se lucreaza, figurile geometrice trebuie să fie create intotdeauna la scara 1:1, astfel încât limitele sunt cele care trebuie modificate. Forma corectă a comenzii pentru pagina A4, orientată tip vedere este:
LIMITS: 0,0 și 297,210, LIMITS: 0,0 și 297,420, LIMITS: 0,0 și 420,297,
4. Apelarea comenzilor in AUTOCAD se poiate face din:
.docx, .dwg, .bak,
5. Care este modul de desenare care se activează atunci când se dorește desenare și editare numai pe direcțiile orizontală și verticală:
ESC, UNDO, REDO,
6. Intreruperea comenzii in AUTOCAD se face cu tasta:
SNAP, GRID, ORTHO,
7. AutoCAD-ul este unul dintre cele mai folosite programe pentru desenare/proiectare asistată de calculator și este creat de firma Autodesk, ce reprezinta acronimul AUTOCAD?
Bara de stare, Meniul Format, Toolbars,
8. Prin comanda UNITS se alege:
Meniu, De la tastatură, prin introducerea comenzii, Toolbars (Barele de instrumente) create online activities ,