Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Valovi_osnovno

1. Mjerimo li valnu duljinu nekog vala umjesto od vrha do vrha brijega, od najniže do najniže točke (dola), dobit ćemo :
masu , amplitudu, valnu duljinu, energiju,
2. Valovi prenose s jednog mjesta na drugo :
kružno , eliptično, okomito na smjer širenja vala, paralelno sa smjerom širenja vala,
3. Period vala jednak je periodu titranja njegovih čestica.
16 cm , 1,6 cm, 8 cm teaching , 32 cm ,
4. Valna duljina mehaničkog vala u vodi je 20 cm. Koliki je najmanji razmak između dviju bilo kojih čestica koje titraju u fazi ?
20 cm , 40 cm, 10 cm online quizzes , 5 cm ,
5.
λ , 2 λ class web page , λ/8 educational activities , λ/2 ,
6. Ako je viša frekvencija vala, a brzina stalna :
ostati nepromijenjena , povećati se 2 puta, povećati se 4 puta, smanjiti se 2 puta,
7. Valna duljina longitudinalnog vala je λ. To znači da je razmak između zgušnjenja i susjednog razrjeđenja :
istu vrijednost valne duljine , manju vrijednost valne duljine, veću vrijednost valne duljine,
8. Kad se transverzalni val širi, čestice sredstva se gibaju :
TRUE, FALSE, ,
9. Brzina širenja vala jednaka je brzini titranja njegovih čestica.
TRUE, FALSE, grading ,
10. Uz pretpostavku da je brzina širenja valova konstantna, poveća li se valna duljina za faktor 2, frekvencija titranja valova će se :
i love fiz.png, , ,