Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


OEFENEN MET GROEPSINDELING MEDICATIE TOP-GENEESMIDDELEN LEERJAAR

Beste studenten, even een snelle oefening met de indeling in het IM Ben benieuwd wat jullie er van vinden. Groeten, Marie-José

1. nsaid, salicylaten
carbasalaatcalcium 600 mg, methylfenidaat, allopurinol, pregabaline
2. overige analgetica
paracetamol, salbutamol, olanzapine, omeprazol
3. opioiden
fentanyl, metformine, citalopram, azitromycine
4. penicillines
amoxicilline, salbutamol, hydrochloorthiazide, levodopa met decarboxylaseremmer
5. anti-bacteriële middelen, overige
nitrofurantoine, hydrochloorthiazide, propranolol, omeprazol
6. macroliden
azitromycine, foliumzuur, atenolol, alendroninezuur
7. tetracyclines
doxycycline, spironolacton, atenolol, atorvastatine
8. anti-epileptica
pregabaline, azitromycine, metformine, ferrofumaraat
9. anti-histaminica
levocetirizine, atorvastatine, levodopa met decarboxylaseremmer, diclofenac
10. cholesterolsyntheseremmers
atorvastatine, fentanyl, alendroninezuur, methylfenidaat
11. cumarinederivaten
acenocoumarol, ferrofumaraat, diazepam, azitromycine
12. trombocytenaggregatieremmer, excl salicylaten
clopidogrel, foliumzuur, tamsulosine, digoxine
13. overige bloedglucoseverlagende middelen
metformine, salbutamol, acetylsalicylzuur 80 mg, clopidogrel
14. trombocytenaggregatieremmer, salicylaten
acetylsalicylzuur 80 mg, bumetanide, clopidogrel, azitromycine
15. sulfonylureumderivaten
tolbutamide, levothyroxine, amitryptiline, carbasalaatcalcium 600 mg
16. calciumantagonist
nifedipine, metformine, doxycycline, tiotropium
17. bisfosfonaten
alendroninezuur, ferrofumaraat, digoxine, atorvastatine
18. overige cardiotonica
digoxine, candesartan, metformine, pregabaline
19. corticosteroïden
mometason, azitromycine, atenolol, amitryptiline
20. lisdiuretica
bumetanide, candesartan, nitrofurantoine, salbutamol
21. thiaziden en verwante verbindingen
hydrochloorthiazide, methylfenidaat, fentanyl, doxycycline
22. kaliumsparende diuretica
spironolacton, ferrofumaraat, hydrochloorthiazide, paracetamol
23. jichtmiddelen
allopurinol, salbutamol, methylfenidaat, pregabaline
24. osmotische laxantia
macrogol, combinatie preparaten, atenolol, acetylsalicylzuur 80 mg, foliumzuur
25. protonpompremmer
omeprazol, salbutamol, levodopa met decarboxylaseremmer, isosorbidemononitraat
26. ijzerzouten
ferrofumaraat, fentanyl, atorvastatine, allopurinol
27. parasympathicolytica
tiotropium, hydrochloorthiazide, bumetanide, metformine
28. generate answer keys dopaminerge parkinsonmiddelen
levodopa met decarboxylaseremmer, atenolol, amitryptiline, hydrochloorthiazide
29. benzodiazepineagonisten
diazepam, carbasalaatcalcium 600 mg, levodopa met decarboxylaseremmer, atorvastatine
30. quiz builder atypische antipsychotica
olanzapine, tamsulosine, amitryptiline, nitrofurantoine
31. serotonineheropnameremmer
citalopram, omeprazol, levothyroxine, metformine
32. overige antidepressiva
mirtazapine, azitromycine, metformine, nifedipine
33. amfetaminen
methylfenidaat, paracetamol, diclofenac, propranolol
34. tool for teachers tricyclische antidepressiva
amitryptiline, atorvastatine, atenolol, pregabaline
35. ace-remmer
enalapril school , doxycycline, candesartan, levothyroxine
36. angiotensine-II-remmers
candesartan, amoxicilline, propranolol, carbasalaatcalcium 600 mg
37. quiz threomimetica
levothyroxine generate answer keys , tiotropium, tolbutamide, spironolacton
38. alfa-blokkers
tamsulosine, atenolol, levocetirizine, atorvastatine
39. niet selectieve betablokker
propranolol, nifedipine, acenocoumarol, tiotropium
40. selectieve bètablokker
atenolol, fentanyl, levodopa met decarboxylaseremmer, methylfenidaat
41. sympathicomimetica met vooral B2-effect
salbutamol, diazepam school , mometason, carbasalaatcalcium 600 mg
42. vasodilatantia bij hartziekten
isosorbidemononitraat, enalapril, methylfenidaat, alendroninezuur
43. vitamine B-11 groep
foliumzuur, tamsulosine, methylfenidaat, acenocoumarol
44. vitamine d-groep
alfacalcidol, paracetamol, levodopa met decarboxylaseremmer, bumetanide