Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


LEREN VAN FOUTEN

Beste studenten, lees het artikel op Fronter %22Allergie bekend, toch in shock%22 en vul de puzzel in. Open daarnaast ook de site: www.medicatieveiligheid.info De puzzel gaat onder andere over dit artikel, maar ook over %27leren van fouten%27. Succes, Marie-José

Crossword hints:
Waar staat de afkorting FTO voor?, Waar staat de afkorting HIS voor?, Wat is de benaming voor een ongewone lichamelijke reactie op het contact met die stof, terwijl diezelfde stof bij anderen gewoonlijk geen bijzondere reactie veroorzaakt?, Amoxicilline is een stof die behoort dat de hoofdgroep antibacteriële middelen. Tot welke subgroep behoort amoxicilline?, Geef de benaming voor het project %22registratie en evaluatie van medicatiegerelateerdeincidenten in de eerstelijn%22, Wat is de afkorting van centrale medicatiefouten registratie?, Geef de naam van het begrip wat hoort bij %27doxycycline mag niet in de zwangerschap gebruikt worden%27, Geef de naam van het begrip dat staat voor de invloed die twee geneesmiddelen op elkaar kunnen hebben, De samenstelling van Pantopac is pantoprazol, claritromycine en ........, Wat is afkorting voor Apotheek Informatie Systeem?,

Crossword words:
INTOLERANTIE, CONTRA-INDICATIE, AIS, PENICILLINES, CMR, INTERACTIE, FARMACOTHERAPEUTISCH-OVERLEG, REMEDIE, HUISARTS-INFORMATIE-SYSTEEM,