Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Shoqeri1

1. Në cilën pjesë të Gadishullit Ballkanik gjendet Republika e Maqedonisë?
Qendrore, Veriperëndimore, Jugperëndimore, Jugore
2. Në ferma kultivohen:
dhen dhe dhia, zogj shtëpiak, bagëti të mëdha, peshq dhe gaforre
3. online learning games Konflikti, debati, dhuna, forca. E tërë kjo paraqet:
tolerancë, konflikt printable , kriminel, qetësim
4. Qyteti i Shkupit më1963 ka qen i shkatërruar nga tërmeti i fuqishëm por me ndihmën e njerëzve nga e tërë bota përsëri është ndërtuar. Për këtë arsye qyteti i Shkupit është quajtur:
qytet i solidarizimit, qytet i kulturës, qytet i falënderimit, qytet i artit
5. Në rrugën prej Veles përmes Manastirit deri në kufirin e Greqisë, Betimi i ka vizituar vendet arkeologjike:
Kokino dhe Stobi results , Shkupi dhe Kokino, Heraklea dhe Shkupi, Stobi dhe Heraklea
6. Çka nuk bën pjesë në artin teatral?
Filmi, Opera, Baleti, Shfaqja teatrale
7. Cilin objekt fetar e vizitojnë pjesëtarët e bashkësive fetare islame?
Kishën, Xhaminë, Manastirin, Sinagoga
8. printable Liqeni më i vogël natyror në Republikën e Maqedonisë është:
Liqeni i Mavrovës, Liqeni i Prespës, Liqeni i Dojranit, Kalimancit
9. Në lëvizjen çlirimtare të Maqedonisë gjatë kohës së sundimit osman, kryengritja më e rëndësishme e cila ka ndodhur më 2 gusht është:
Kryengritja e Ilindenit, Kryengritja e Kresnenit, Kryengritja e Razllovcit, Kryengritja e Njegoshit
10. Qytetarët e vendit tonë në referendum janë deklaruar për Republikën e Maqedonisë të lirë, sovrane, të pavarur më:
8 Shtator 2001, 2 Gusht 1944, 2 Gusht 1903, 8 Shtator 1991
11. Cili institucion i Unionit Evropian ka pushtet gjyqësor?
Këshilli i Unionit Evropian, Gjyqi Evropian i drejtësisë, Parlamenti Evropian, Komisioni Evropian
12. Filipi dhe Osmani ishin në Malet e Osogovës. Dëgjuan se ato janë të pasura me:
qymyr, xehe bakri, arë dhe argjend, xehe – plumbi – zinku.
13. Marija ka vëllezër binenj.Meqë ata kanë lindur më 24.05 në ditën e themeluesëve të alfabetit të parë sllav Glagolica, ato i kanë emëruar emrat e tyre. Emrat e binenjëve janë:
Kirili dhe Naumi, Klimenti dhe Naumi, Kirili dhe Metodij, Metodij dhe Naumi.
14. Marija ka vëllezër binenj.Meqë ata kanë lindur më 24.05 në ditën e themeluesëve të alfabetit të parë sllav Glagolica, ato i kanë emëruar emrat e tyre. Emrat e binenjëve janë:
kustosë, mësimdhënës, mjekë, zejtarë
15. Republika është formë ku sundojnë:
fëmijët, meshkujt, gratë, populli
16. Njëri prej simboleve të UE është flamuri. Ai është i përbërë prej 12 yjeve ngjyrë ari të vendosur në bazë. Me çfarë ngjyre është baza e flamurit të Unionit Evropian?
E kaltërta, E verdha, E bardha, E kuqa
17. Durimi, respektimi i dallimeve të njerëzve si dhe respektimi i të drejtave të njerëzve paraqet:
qetësim, egoizëm, konflikt, tolerancë
18. Cila prej këtyre vendeve Nuk është qendër turistike dimërore?
Krusheva, Mavrova, Prilepi, Pelisteri
19. Çka mundëson zhvillimi i pandërprerë i aktiviteteve?
Obligimet, Rregullat online quizzes , Diskutimet, Argumentimet
20. Si pjesë e trashëgimisë kulturore në Republikën e Maqedonisë janë:
qendrat tregtare, marketet e mëdha, ndërtesat e larta të qytetit, gërmimet arkeologjike
21. print quizzes Ne klasën e Bajrushit të gjithë kanë filluar me zgjedhjen e hartimit me shkrim vetëm ai ende kërkonte kot së koti të gjejë laps.Sinisha ja dha lapsin Bajrushit.Sinisha ishte:
egoist, koprac, solidarë, kriminel
22. Cila bashkësi etnike është më pak e përfshirë në Republikën e Maqedonisë?
Gjermanët, Shqiptarët, Maqedonasit, Turqit
23. UNICEF është organizatë në përbërjen e:
Kombeve të bashkuara, Ministrisë së Arsimit të Republikës së Maqedonisë, Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, Unionit Evropian
24. Në lagjen tonë është kuptuar se dikush e ka vjedhur shitoren. Njeriu që e ka vjedhur ka vepruar:
në pajtim me normat shoqërore, në kundërshtim me ligjin dhe normat shoqërore, në pajtim me ligjin dhe normat shoqërore, në pajtim me rregullat e sjelljes në ambient
25. Pas Luftës së Dytë Botërore Maqedonia është shtet i barabartë në përbërje të:
Federatës Ruse, Federatës Çeke, Federatës Amerikane, Federatës Jugosllave
26. Çka fitojmë kur bëjmë pjesë në grup të caktuar?
Respekt, siguri, kureshtje, ushqim, pije educational games , Respekt, siguri, kureshtje, mbrojtje, siguri, Sinqeritet, respekt, mbrojtje, aheng, dënim, Mbrojtje, siguri, afërsi, të holla, fuqi
27. Vend fqinjë i Republikës së Maqedonisë në perëndim është:
Republika e Shqipërisë, Republika e Serbisë, Republika e Bullgarisë., Republika e Greqisë
28. Mbledhja e Asnomit u mbajt në Prohor Pcinski më
8 gushtë 1993, 2 gushtë 1944, 15 shtatorë 1943, 22 gushtë 1943
29. Veprimtari primare janë:
Xehtaria, Industria, Bujqësia, komunikacioni