Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


KORDAMINE Pärilikkus

Vali õige vastusevariant!

1. grading RNA süntees ehk ...
replikatsioon printable , translatsioon, transkriptsioon, transduktsioon
2. printable Valgusüntees ehk ...
replikatsioon, transkriptsioon, translatsioon, geneetiline kood
3. Transkriptsioonil peab ensüüm seonduma kõigepealt ...
terminaatoriga, initsiaatorkoodoniga, repressoriga, promootoriga
4. invite students Transkriptsioon lõpeb siis, kui ensüüm jõuab...
terminaatorisse, stoppkoodonini, promootorisse, repressorisse
5. Geneetilise koodi omaduseks ei ole...
universaalsus, sünonüümsus, antonüümsus, ühetähenduslikkus
6. Antikoodon on osa ...
tRNA molekulist, mRNA molekulist, DNA molekulist, ribosoomist
7. Initsiaatorkoodonist alustatakse ...
replikatsiooni, transkriptsiooni, transduktsiooni, translatsiooni
8. Valgusüntees toimub ...
tuumas, tuumakeses, membraanis, ribosoomis
9. Ühele koodonile vastab maksimaalselt
üks aminohape, kolm aminohapet, neli aminohapet, üks nukleotiid
10. Organismi geenide kogumit nimetatakse ...
genoomiks, geneetikaks, genotüübiks, fenotüübiks
11. distant learning Ühe koodoni moodustavad...
kaks mRNA nukleotiidi, kolm DNA nukleotiidi, kolm aminohapet, kolm mRNA nukleotiidi
12. mRNA koodonile AUG vastab DNA järjestusega ...
...UAG printable , ...TAG print quizzes , ...TAC, ...ATG
13. mRNA koodonile AUG vastab tRNA antikoodon järjestusega...
...TAC, ...UAG, ...UAC, ...ATC
14. tRNA ülesandeks on ...
transportida aminohappeid online quizzes , transportida geneetilist infot, moodustada ribosoomi, säilitada pärilikku infot.