Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


GH1-GRAMÁTICA TEMA 1 - CONJUGACIÓN VERBOS EN %22-AR%22

DE PRESENTE(tegenwoordige tijd)-REGELMATIGE VORMEN OP -AR De Spaanse werkwoorden worden ingedeeld in drie groepen, op grond van de uitgang van het hele werkwoord:-AR, -ER of -IR. Achter de stam(het werkwoord zonder -AR,-ER of -IR) komen de uitgangen voor de verschillende personnen. ESTUDIAR--------YO ESTUDI-O NOSOTROS/AS ESTUDI-AMOS TÚ ESTUDI-AS VOSOTROS/AS ESTUDI-ÁIS ÉL ESTUDI-A ELLOS/ELLAS/USTEDES ESTUDI-AN

1. ESCUCH-AR (TÚ) luisteren
ESCUCHAMOS, ESCUCHA improve results , ESCUCHAIS, ESCUCHAS
2. HABL-AR (ÉL/ELLA/USTED) praten
HABLO, HABLAS, HABLA, HABLE
3. test PAS-AR (NOSOTROS/AS) gebeuren
PASAN, PASEMOS, PASA, PASAMOS
4. SIGNIFIC-AR (VOSOTROS/AS) betekenen
SIGNIFICAIS, SIGNIFICÁIS, SIGNIFICAN, SIGNIFICAMOS
5. TRABAJ-AR (ELLOS/ELLAS/USTEDES) werken
TRABAJAN, TRABAJABAN, TRABAJARAN, TRABAJARÁN
6. ESTUDI-AR (YO) studeren
ESTUDIA, ESTUDIE, ESTUDIO, ESTUDIÓ
7. MARC-AR (TÚ) markeren
MARCARAS, MARCAS, MARCABAS, MARCA
8. PRESENTAR (ÉL/ELLA/USTED) presenteren
PRESENTARA, PRESENTE, PRESENTO, PRESENTA
9. RESULTAR (NOSOTROS/AS) resulteren
RESULTEMOS, RESULTARAMOS, RESULTAMOS, RESULTIMOS
10. VIAJ-AR (VOSOTROS/AS) reizen
VIAJAIS, VIAJÁIS, VIAJARAIS, VIAJARÁIS