Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


VI. Mas. unui unghi. Bis. unui unghi

1. Masurile a trei unghiuri din jurul unui punct sunt invers proportionale cu numerele 0.(3), 0.25, 0.2. Atunci masura unghiului format de bisectoarele unghiurilor mai mari este de .....° #
60, , ,
2. UNGHI. BISECTOAREA UNUI UNGHI
60, dynamic quiz , ,
3. Bisectoarele a doua unghiuri adiacente supluementare #
0, , ,
4. Daca doua unghiuri sunt suplementare si congruente, atunci ele sunt unghiuri #
drepte, , ,
5. Daca o cincime din măsura suplementului său este egală cu jumătate din măsura complementului său, atunci unghiul are masura de ....° #
sunt semidrepte opuse, coincid , sunt perpendiculare crossword maker ,
6. Masura unui unghi nul este de ....° #
45, , ,
7. Doua unghiuri adiacente au masurile invers proportionale cu 0.(3) si 0.25. Daca unghiul format de bisectoarele lor este de 70°, sa se afle cat la suta din unghiul mare reprezinta unghiul mic.
, ,
8. Bisectoarele a doua unghiuri adiacente complementare formeaza intre ele un unghi de ..... #
135, , ,
9. Calculaţi complementul unui unghi cu măsura de 45° #
45° , 90° , 135° , 180° ,
10. Relatia dintre submultiplii gradului (minutul si secunda ) este 1%27=......%27%27 #
142°14%2737%27%27, 52°14%2737%27%27, 143°14%2737%27%27, 53°14%2737%27%27,
11. Relatia dintre grad si minut este 1° = .....%27 #
30, , ,