Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


znr, izvori opasnosti 2

Definitions:
-početni - razbuktali - živo zgarište, 20 kg, - čovjek - prirodne pojave, 18-22 stupnja, zapaljivih tekućina , 25 kg results , 50 V, - pijesak - zemlja - razni pokrivači, 50 %25, hidranti, -voda -pjena - prah - ostala sredstva quiz generator , električnih uređaja i instalacija pod naponom class website , 0,2-0,3 m/s improve results , - temperaturu zraka - vlažnost zraka - kretanje zraka, prah, - aparati za gašenje požara - hidranti - ostala oprema,

Answers:
Sredstva za gašenje manjih požara su, Težina ručnog prijenosnog aparata nije veća od , Većina se ljudi najbolje osjeća pri brzini strujanja zraka od, U klimatske uvjete ubrajamo , Nabrojite opremu za gašenje požara, Požar prema fazama razvoja dijelimo na, Uzroci nastanka požara su, Vodom se ne smiju gasiti požari , Uređaje koji se postavljaju na mrežu gradskog vodovoda nazivamo, Najveća masa tereta koju smiju podizati muškarci iznosi, Većina se ljudi najbolje osjeća pri temperaturi od , Nabrojite sredstva za gašenje požara, Za čovjeka je opasan napon veći od , Većina se ljudi najbolje osjeća pri relativnoj vlazi oko , Pjena se primjenjuje uglavnom za gašenje , Koje sredstvo se koristi za gašenje požara na električnim instalacijama,