Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


sudsko dopisivanje, 2

Crossword hints:
pravosudno tijelo koje je ovlašteno postupati protiv počinitelja kaznenih djela nazivamo, zaglavlje sudske uprave pišemo u ( kojem dijelu dopisa) , za upravljanje sudskom zgradom i nekretninama koje su dodijeljene sudu na korištenje zaduženi su , posebno organizirana služba koja skrbi za pravodobno i uredno obavljanje uredskih poslova zove se, ime glavnog državnog odvjetnika je, pismenu zamolbu kojom se obraćamo drugom zamoljenom sudu i tražimo provedbu sudske radnje nazivamo, sudski poziv se ovjerava pečatom suda i potpisom radnika sudske , otisak kažiprsta desne ruke iznad svojeg imena stavljaju osobe koje ne znaju , predmet, kao sastavni dio sudskog dopisa, se sastoji od koliko dijelova, sudski dopisi mogu biti izrađeni u obliku, pisanu uputu za rad u sudskoj pisarnici nazivamo, radnik pisarnice lakše pronalazi predmet preko (sastavni dio sudskog dopisa), javnu ispravu koja se sastavlja o svakoj sudskoj radnji nazivamo, ako je podnesak upućen primatelju izvan naše zemlje, tada adresa primatelja ima koliko dijelova, u sudskim postupcima mogu sudjelovati :odvjetništvo , državno odvjetništvo, javno bilježništvo i , sudski poziv za rasprave i ročišta se piše (strojem ili rukom) na propisanoj , ime pučke pravobraniteljice je, tijela sudbene vlasti koja Ustavom i zakonima štite utvrđeni pravni poredak RH ,

Crossword words:
PISARNICE, DINKO CVITAN , OZNAKE VEZE, DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO, TISKANICI, PUČKI PRAVOBRANITELJ, PISATI, ZAPISNIK, SUDOVI, LORA VIDOVIĆ , NAREDBA PISARNICI, IZVORNIKA I OTPRAVKA, GORNJEM LIJEVOM KUTU, DVA, PREDSJEDNICI SUDOVA, SUDSKA PISARNICA, TRI,