Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


uredsko komuniciranje, 1

Crossword hints:
partneri u službenom dopisivanju su , svaki pisani spis kojim se pokreće, prekida ili dovršava neka službena radnja osoba, na kojoj vrsti papira pišemo dokumente trajnije vrijednosti, službeno dopisivanje dijelimo na upravno sudsko vojno i , služba koja se bavi obradom dokumenata i podataka nosi naziv, pismena razmjena misli, sređen popis podataka o činjenicama i okolnostima nekih osoba, oblik sporazumijevanja živih bića nazivmo, osobe koje pišu i sastavljaju službene akte i poslovna pisma u poslovnom dopisivanju, pravila koja vrijede u poslovnom dopisivanju nazivamo, vrste dopisivanja su : privatno, službeno i , pravni propisi koji sadrže pravna pravila koja se odnose na određeno područje, prije postanka pisma ljudi su komunicirali pomoću , osobe koje pišu ili sastavljaju službene akte i poslovna pisma u službenom dopisivanju, kako nazivamo osobu koja koristi posebno pismo gdje jedan znak predstavlja riječ ili cijelu rečenicu, unaprijed umnožene primjere obrasca nekog spisa zovemo, da se akti moraju temeljiti na stvarnim činjenicama i utvrđenim okolnostima nam govori načelo, poslovna prostorija u kojoj se obavlja uredski posao, tiskanice službenog izdanja sadrže oznaku, predmet okruglog oblika izrađen od metala kojim se potvrđuje vjerodostojnost službenog akta ,

Crossword words:
PRAVNI IZVORI, NAČELA, BEZDRVNI PAPIR, REFERENTI, KOMUNICIRANJE, URED, AKT, PREDMETA, ŽIG, DOKUMENTARISTIKA, TISKANICE, TOČNOSTI, DIPLOMATSKO, EVIDENCIJA, DOPISIVANJE, KORESPONDENTI, STENOGRAF, UT, POSLOVNO,