Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


TEST 2 Keemia põhimõisted I

Definitions:
füüsikaline nähtus, mittemetall, keemiline reaktsioon, neutron, segu distance learning , liitaine, lihtaine, sulam matching excercise , aatommass, keemiline element, elektronskeem, lahus, massiarv, prooton, molekul, lahusti,

Answers:
kindla tuumalenguga aatomite liik, tuumaosakeste arv aatomituumas, tähis A, laenguta tuumaosake, aine, mis koosneb ainult ühe aine aatomitest., lihtaine, millel puuduvad metallide omadused., nähtus, milles muutuvad aine füüsikalised omadused., mitme metalli kokkusulatamisel saadud materjal, ainete muundumine teisteks aineteks, aine, milles lahustunud aine on ühtlaselt jaotunud., aine, mis koosneb mitme erineva aine aatomitest., skeem, mis näitab elektronide arvu elektronkihtides. , aatomi mass aatommassi- ühikutes, tähis A., (molekulaarse) aine, väikseim osake, koosneb aatomitest. save time , ühtlane segu, koosneb lahustist ja lahustunud aine(te)st., positiivse laenguga tuumaosake, mitme aine segu, koosneb erinevate ainete osakestest,