Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


VI.Punct,dreapta,segment

1.
geom3.JPG, , ,
2. Pe o dreapta d desenati patru puncte A,B,M,N astfel incat M sa fie intre A si B, iar B intre M si N.Care dintre propozitiile urmatoare sunt adevarate?
punctele A,B,C coliniare, punctele A,B,E sunt coliniare ESL , punctele E,F sunt de aceeasi parte a dreptei AB, punctele F,G sunt de aceeasi parte a dreptei AC,
3. Desenati trei puncte A,B,C care nu sunt situate pe aceeasi dreapta.Punctele A,B,C determina # drepte distincte.
geom4.JPG, , ,
4. Care dintre propozitiile urmatoare sunt adevarate?
C Є [AB], C Є AB results , M Є AC, B Є [AC],
5. Punctele situate pe aceeasi dreapta se numesc puncte #
geom.5.JPG, , ,
6. Fie doua drepte paralele a si b. Care este numarul minim de puncte care trebuie desenate astfel incat de fiecare parte a fiecarei drepte sa se afle minim doua puncte?
dreptele a si b sunt paralele, dreptele a si c sunt concurente, dreptele d si a sunt perpendiculare,
7. Care dintre notiunile urmatoare sunt notiuni geometrice?
o dreapta, nicio dreapta, doua drepte, o infinitate de drepte,
8. Doua segmente care au lungimi egale se numesc segmente #
3, , ,
9.
6, web 2.0 , ,
10. Desenati un punct intr-un plan pe care il notati A. Cate drepte distincte puteti duce prin punctul A?
coliniare, , ,
11.
3, , ,
12. Daca doua drepte din plan au doua puncte comune atunci #
N Є [AB], N Є [MB, A Є [BM, A Є [MN],
13. Doua drepte care au un punct comun se numesc drepte #
4, , ,
14. Desenati patru puncte A,B,C,D astfel incat oricare trei dintre ele sa nu fie pe aceeasi dreapta. Punctele A,B,C,D determina # drepte distincte.
concurente, , ,
15. Fie trei puncte A,B,C situate pe drepta d. Aceste puncte determina pe drepta d # segmente .
congruente, dynamic quiz , ,
16. Care dintre propozitiile urmatoare sunt adevarate?
dreptele sunt paralele, dreptele sunt concurente, dreptele coincid,
17. Care dintre propozitiile urmatoare sunt adevarate?
paralele, , ,