Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


zaštita na radu, izvori opasnosti

Crossword hints:
Udarci, prignječenja, posjekotine spadaju pod kakve izvore opasnosti, Sva radna mjesta viša od 100 cm moraju biti zaštićena, Gorive tvari dijelimo na : tekućine, plinove i , Da bi nastalo gorenje mora postojati: ♦ goriva tvar ♦ kisik i , Uzroci nastanka požara su prirodne pojave i , Za gašenje zapaljivih tekućina (benzin, nafta, ulje...) treba se koristiti, Kućna buka po danu ne bi smjela prelaziti razinu od , Svaki nepoželjan zvuk zovemo, U klimatske uvjete ubrajamo: temperatura zraka, vlažnost zraka i , Neželjeni nepredviđeni događaj nazivamo, Najveća masa tereta koju smiju podizati žene i mladež iznosi koliko kilograma, Uređaje koji se postavljaju na mrežu gradskog vodovoda nazivamo, Za čovjeka je opasan napon veći od , Zaštitna ograda mora biti visine najmanje koliko cenitmetara,

Crossword words:
45 DB, 50 V, MEHANIČKE IZVORE OPASNOSTI, ZAŠTITNOM OGRADOM, TOPLINA, 15 KG, ČOVJEK, BUKA, 100 CM, NEZGODA, HIDRANTI, PJENA, KRUTE TVARI,