Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


VI.16. Numere intregi,opus,val. abs.

1. Comparati -11 # -10
0, -1, 1.5, 9,
2. Cu ce se noteaza multimea numerelor intregi?
N, Z, Z* online quizzes , Q,
3. NUMERE INTREGI
N inclus in Z, N* inclus in Z, N* inclus in Z*, Z* inclus in Z,
4. Valoarea absoluta a lui -3 este #
-1;0;1;2;3;4, , ,
5. Care sunt valorile lui x intreg care verifica 3 %3c | x | %3c 6 ? (scrieti valorile in ordine crescatoare seperate prin ;)
%3e, = quiz generator ,
6. Care dintre propozitiile de mai jos sunt adevarate?
0;1;2, , ,
7. Cate perechi (x,y) de numere intregi vexista astfel incat numerele intregi -4, -3, x, y, 7 sa fie ordonate crescator ?
, ,
8. Comparati | -5 | # | 5 |
6, , ,
9. Ordonati crescator numerele : 5; -13; 2;-1; 0; 15; -10
, ,
10. Care este cel mai mare numar intreg format cu trei cifre distincte?
, ,
11. Daca A = { x intreg / -2 %3c x %3c 5} atunci A = [ # } (scrieti elementele multimii in ordine crescatoare seperate prin ;)
%3c, %3e, =,
12. Valoarea absoluta a lui 6 este #
adevarat, fals, Answer_3_(optional),
13. Daca x este intreg si | x | = 5, atunci x apartine multimii { # } (scrieti elementele multimii in ordine crescatoare seperate prin ;)
adevarat, fals online activities , Answer_3_(optional),
14. Care dintre urmatoarele numere sunt intregi?
36, , ,
15. Daca B = { x intreg / -4 %3c x %2b 2 %3c 5 }, atunci B∩N = { # }
-9, , ,
16. Care este cel mai mic numar intreg format din o cifra?
, ,
17. Stabiliti valoarea de adevar pentru | -2| = -2 #
3, online learning games , ,
18. Calculati |-2| %2b | 0 | - | -1| %2b | 5 | = #
6, , ,