Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


ARTUR _LUTY_1

Definitions:
beetroot, obstacle, limited , progress, fence online quizzes , spice, schedule, appreciate, breast, explain, competition, requirements, scar, cluase, expand, lake, side effects, pepper, replace, to recover, convenient educational games , evaporate, criticize create online activities , improve, injection, get to know, guilty of, get rid of, brainstorming, head up, let sb down, indifference, appeal to , attend online activities , variety, leek, sledge, cracked, opportunities, accomplish web 2.0 , goal, board, coat, belongings, take place, suit, throw away, kick-off, play, injury, to prove, shareholder, tired, to prefer, to work out, sticker, fortnight, exception, insist, on the other hand online learning games ,

Answers:
por, zastąpić web tool , obojętność, ograniczony, płaszcz, kurtka, to excercise, two weeks, polepszać, udziałowiec, rzeczy osobiste, przemawiać do, burak, doceniać, skutki uboczne, poznać, uczestniczyć, sanki, zastrzyk, winny czegoś, jezioro, popękany, mieć miejsce, odbywać się educational games , konkurencja, disappoint, wymagania, rozszerzać, uraz fizyczny multiple choice questions , wyrzucić, nalegać create online quizzes , różnorodność, woleć, poprowadzić, kierowaĆ, bawić się, pozbyć sięweb page, burza mózgów, krytykować, osiągnąć, odpowiadać, pierś, zarząd results , zmęczony, blizna, parować, dojść do siebie, wyzdrowieć distant learning , przeszkoda, cel, z drugiej strony, wyjątek, klauzula, udowodnić, wyjaśnić, dogodny, możliwości, start, postęp, naklejka, papryka, planować, przyprawa, płot,