Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Metallide keemilised omadused

Lahenda ristsõna!

Crossword hints:
IIA rühma metall ehk ..., keemiline vooluallikas ehk ..., metalli saamise meetod alumiiniumiga redutseerimisel, I A rühma metall ehk ..., elektronide liitja ehk ..., metalli oksüdatsiooniaste ühendites on alati ..., metallide keemilist aktiivsust iseloomustab ..., elektrood, millel toimub redutseerumine, elektrood, millel toimub oksüdeerumine, mineraal, metalli lähteaine, kuld, hõbe ja plaatina on ..., meetod, mis võimaldab toota aktiivseid metalle, metalli reageerimisel halogeeniga tekib .... (sool), vasesulam, elektronide loovutaja ehk ..., aktiivse metalli reageerimisel veega tekib leelis ja ..., metalli hävimine keskkonna toimel, materjal, mis koosneb kahest või enamast metallist,

Crossword words:
VESINIK, SULAM, ELEKTROLÜÜS, MAAK, KORROSIOON, KATOOD, GALVAANIELEMENT, LEELISMULDMETALL, HALOGENIID, PINGERIDA, ALUMINOTERMIA, OKSÜDEERIJA, LEELISMETALL, POSITIIVNE, REDUTSEERIJA, VÄÄRISMETALLID, PRONKS,