Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


KFD_CZERWIEC_2_14062010 (SLIDER)

1. zakupy, zakupić coś
purchase, thwart, perceive, a grain of truth
2. uzupełnić
complete, manner, fulfilment, ecounter
3. uzupełnienie
completion mix questions , thwart, fulfilment, cocnlusion
4. postanowienie, stanowczość, uchwała, rozwiązanie
resolution, diverse multiple choice questions , entail, vaccination
5. satysfakcja, spełnienie
fulfilment, nurture, complete, cherish
6. uprzedzenie
prejudice, seek / search, averse to sth / doing sth, indulge oneself in / with sth
7. poszukiwać
seek / search online learning games , unfounded / baseless, ecounter, prone to
8. napotkać
ecounter, averse to sth / doing sth, involve, indulge oneself in / with sth
9. stimulate your students sposób
manner, nurture, assumption, complete
10. podejście do
approach towards, cocnlusion, inclination, inferior
11. udaremnić
thwart active teaching , thrive, sustain, prone to
12. gorszy
inferior, sustain, completion, eloquence
13. ekscytujący
thrilling, purchase, inquisitive, inferior
14. zawierać, wiązać się z...
involve, fulfilment, thwart, cliche
15. podatny na
prone to , entail, involve, converse
16. zdobtywać, nabywać
acquire , nosey / nosy, nurture, entail
17. szczepienie
vaccination, acquire , approach towards, converse
18. short answer questions dobrze prosperujący, kwitnący
thriving, inclination quiz builder , complete, seek / search
19. pulsujący
throbbing, cocnlusion, nosey / nosy, completion
20. elokwencja
eloquence, nosey / nosy, fulfilment, converse
21. dział zaopatrzenia
purchasing department, assumption, averse to sth / doing sth, indulge oneself in / with sth
22. pielęgnować
nurture, approach towards improve results , inclination, a grain of truth
23. wniosek
cocnlusion, unfounded / baseless, indulge oneself in / with sth, purchasing department
24. postanowienia noworoczne
New Year%27s resolutions, purchase, assumption, inclination
25. wścibski
nosey / nosy, unfounded / baseless, cocnlusion, resolution
26. dociekliwy
inquisitive, nosey / nosy learning , prejudice, approach towards
27. wiązać się z czymś, pociągać za sobą
entail, nurture, converse, completion
28. kwitnąć
thrive, inferior, assumption, thwart
29. nie ustawać w czymś
persist in sth, diverse, purchasing department, involve
30. tool for teachers banał, stereotyp
cliche, thriving, inquisitive, seek / search
31. bezpodstawny
unfounded / baseless, thrilling, thriving, cherish
32. skłonność, inklinacja do czegoś
inclination crossword maker , cocnlusion, seek / search, converse
33. pozwalać sobie na coś, dogadzać sobie, rozpieszczać
indulge oneself in / with sth, inferior, sustain, involve
34. przeciwny czemuś /robieniu czegoś
averse to sth / doing sth, thrilling, converse, resolution
35. wieloraki, różnorodny
diverse, complete, acquire , ecounter
36. przeciwny, odwrotny
converse, thrive, nurture, averse to sth / doing sth
37. stimulate your students ziarno prawdy
a grain of truth, assumption, complete, thrive
38. przypuszczenie, założenie
assumption, cherish, involve, New Year%27s resolutions
39. utrzymywać, zachowywać
maintain, approach towards save time , prejudice, complete
40. podtrzymywać
sustain, New Year%27s resolutions, nosey / nosy, persist in sth
41. save time pielęgnować, czcić, hołubić
cherish, inclination, assumption, resolution