Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .


Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Sõnade silbitamine

Silbitamise reeglid. Igas silbis on alati täishäälik või täishäälikuühend. Üksik kaashäälik täishäälikute vahel alustab silpi. Kaashäälikuühendis kuulub järgmisesse silpi ainult viimane kaashäälik. Pika ja ülipika kaashääliku puhul silbitame kahe hääliku vahelt.

.