Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


6. klass kõnekujundid

Crossword hints:
Millest koosneb epiteet?, Mis kõnekujund on %22kuu lohutab%22?, Kumb sõna on epiteet ühendis %22sügisene koolitee?, Kuidas nimetatakse kordust laulus?, Mis selle algriimis lause puhul kordub: %22Pärast Pärnu sõitsime%22?, Millega on tegu, kui mõte kordub teiste sõnadega järgmises reas?, Mis võib korduda algriimi puhul?, Milline kõnekujund aitab teksti ilmekamaks muuta ja on omadussõnaline?,

Crossword words:
MÕTTERIIM, EPITEET, HÄÄLIK, ISIKUSTAMINE, REFRÄÄN, SÜGISENE, SILP,