Online Activities, Educational Games, Quizzes, Crossword Maker

Make educational games, websites, online activities, quizzes and crosswords with Kubbu e-learning tool for teachers


Alternative content for non-flash browsers:


Stein på stein, kapittel 1, grammatikk

1. Hvor lenge ___ i Bergen?
bor du, du bor, har du bodd, du har bodd
2. Hvor ___ du før du flyttet til Norge?
bor, bodde, har bodd, å bo
3. Hvor har du lyst til ___?
bor, bodde, har bodd, å bo
4. ___ yrke har du?
Hvor, Hvilken, Hva, Hvilket
5. ___ er hun gift med?
Hva, Hvem, Hvor, Hvilke
6. ___ studerte du?
Hva, Hvem, Hvilken, Hvilket
7. Maria trenger hjelp. Kan du hjelpe __?
han, dem, seg, henne
8. Maria liker ___ godt her i Norge.
seg, hun, henne, deg
9. Er dere hjemme? Ja, du kan besøke ___ .
dere, seg mix questions , deg, oss
10. assess performance Dere må skynde ___ , klokken er 8.15.
dere, dem, deg, seg
11. I ferien var Maria og Roger i Spania. De likte ___ godt der.
oss, dem, seg, dere
12. Kan vi få litt hjelp av ___, Tove?
henne, deg, oss, seg
13. Han klarer ikke å konsentrere ___ på skolen.
meg, seg, ham, henne
14. Barna må skynde ___ litt, ellers rekker vi ikke bussen.
seg, dere, deg, dem
15. Tor, Lise! Dere må skynde ___!
seg, deg, oss, dere
16. Tor: Mamma sier at vi må skynde ___, Lise!
dere, dem, oss, seg
17. class page Nå ___ i Oslo i fire år.
har jeg bodd, bor jeg, bodde jeg, jeg skal bo
18. Å nei, jeg __ nøklene!
mister, skal miste, har mistet, miste
19. Snart ___ på norskkurs.
jeg skal begynne, skal jeg begynne, begynner skal jeg, skal begynne jeg
20. Etter norskkurset ___ mat.
handle skal jeg, jeg skal handle, handle jeg skal, skal jeg handle
21. educational games Jeg har lyst til ___ som sjåfør.
arbeide, å arbeide, arbeidet, arbeider
22. Ella har tenkt ___ oljeteknologi.
å studere, studere, studerer, studerte
23. Før hun kom til Norge, ___ hun matematikk.
å studere, studere, studerer, studerte
24. Foreløpig ___ jeg kjemi.
å studere, studere, studerer, studerte
25. Jeg er ikke førnøyd ___ norskkurset.
i, for, med, hos
26. Sonia har en sønn ___ under ett år.
på teaching , for, i, til
27. Hun kan få jobb __ assistent, men hun foretrekker å være hjemme.
til, for, med, som
28. Når barna blir større, kommer hun ___ å søke jobb.
for, på, til, av
29. Hva driver du __?
på, i, for, med
30. Etter en ___ fikk firmaet mindre å gjøre.
time, tid, stund, slags
31. Det tar lang tid å ordne ___ godkjenning av utdanningen.
med, på, i, til
32. Hva ___ Jan før han kom hit?
gjør, skal gjøre, gjorde, har gjort
33. Det ser komplisert __.
på, med, ut, til
34. Hva håper du å gjøre __ 10 år?
om, for, i, på
35. Jeg går på kurs __ å lære norsk.
til, for, på, slik
36. online quizzes Lykke __! Takk skal du ha!
på, til, for, med
37. __ vil du starte for deg selv?
Hvorfor, Hvem, Hva, Hvilken
38. Han var ferdig utdannet lege før han __ hit til landet.
kommer, har kommet, å komme, kom
39. Jeg har planer __ å starte et spisested.
om, på, med, i